Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 22  ›


Od lewej nr 19, następnie 20, 21 i nr 22. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Od góry nr 23 i 22.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Pieczątka z początku lat 40 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.