Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 26  ›


Plac tenisowy nr 24 i powyżej budynki nr 25 oraz następny nr 26.   Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 26 przy ul. Liczmańskiego w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Stanisław Barys. Aleksander Karboski. (Biura Miernicze) Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Borys Jadwiga i Maria. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Jahnstraße 26):
Barz, Ida, rentierka (Rentiere).
Brüß, Friz, nadinspektor garnizonowy (Garnisonverwaltungs Oberinspektor).
Gegusch, Elisabeth, Kranfenchwest.
Kühn, Heinrich, audytor (Berbandsrevisor).
Rabinowitsch, Gregor, Ahrmacher.
Raykowski, Julius, rentier.
Schmoll, Eugen, emerytowany rektor (Rektor i. R.).


Spiegelmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spiegelmann. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.