Start  ›  Ulice  ›  Aleksandra Majkowskiego  ›  Dulzstraße 2 ›

W 1909 roku letników przyjmowa³ Bruntke (1 osoba).

Dom zniszczony pod koniec marca 1945 roku (przekaza³a Pani Urszula Kuku³a-Kochanowska).


Woick. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Erben Böhmsche. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erben Böhmsche. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erben Böhmsche. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erben Böhmsche. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Erben Böhmsche. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Olga Trzywicki. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.