Start  ›  Ulice  ›  Aleksandra Majkowskiego  ›  Dultzstraße 4 ›

Franciszek Mamusza, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,
str. 51:
Przedstawienie odbyło się 7 listopada 1909 r. Przyczynili się do niego Trepczyk, Damps i F. Esden-Tempski, który najprawdopodobniej pełnił funkcję reżysera. Grali: Abraham, Krefta, Józef Miotk a także jego syn i córka, Ćwikliński, Trepczykówna i Gołębiewska. Przedstawienie było udane, frekwencja dopisała.
str. 66-67:
(1918-1920) Miejscowi Kaszubi, jak Antoni Abraham, Józef Miotk, Jakub Strongowski, Leon Baranowski, Dominik Borkowski, Franciszek Formela, Józef Smigielski, Sylwester Drzewicki, nieznany z imienia Eibert, Irena Pawlicka i inni natychmiast po upadku Niemiec cesarskich stanęli w pierwszym szeregu organizatorów polskiego życia w nowych warunkach politycznych.
str. 72-73:
Do szczególnie ważnej akcji przygotowania, na zarządzenie Naczelnej Rady Ludowej, spisu polskiej ludności przystąpiono w Oliwie z początkiem sierpnia 1919 r. Wydrukowano w tym celu blankiety, a sposób wypełniania ich padano do wiadomości podczas wiecu zwołanego przez Towarzystwo Ludowe "Jedność". Odbył się on w refektarzu poklasztornym. Wybrano wówczas mężów zaufania, którzy mieli rozprowadzać blankiety w wyznaczonych częściach Oliwy i następnie zebrać je, aby przekazać Radzie Ludowej. Zostali nimi: Teodor Baumann, Raciniewski, Józef Przybylski, Żelazny, Józef Miotk, Franciszek Krefł i Aleksander Sojecki. Spis został najprawdopodobniej przeprowadzony, gdyż później powoływano się na jego wyniki, ale bliższe dane na ten temat nie są znane.
str. 74:
Pod koniec 1918 r. reaktywowano Towarzystwo Ludowe "Jedność", które rozwinęło natychmiast ożywioną działalność. Postarało się rychło o rozpoczęcie nauki języka polskiego dla kaszubskich mieszkańców Oliwy, kaleczonego przez nich, lub na pół zapomnianego. Brało także udział w organizowaniu wieców, w spisie ludności polskiej, staraniach o polską szkołę i akcjach kulturalno-oświatowych. Do grupy, która przyczyniła się do odrodzenia "Jedności" należeli niewątpliwie: Antoni Abraham, Jakub Strongowski, Dominik Borkowski, Józef Miotk, Franciszek Minikowski, Władysław Piotrowski i inni. Pierwszym prezesem okresu powojennego był Hipolit Płuszkiewicz, a sekretarzem Franciszek Esden-Temipski, zaś skarbnikiem Irena Pawlicka. Reszta ówczesnego zarządu nie jest znana, lecz można przypuszczać, że wchodzili do niego Jakub Strongowski, Józef Przybylski.
str. 75:
W lecie 1919 r. Radzie Ludowej i "Jedności" przybyły w sukurs jeszcze dwie organizacje. 6 lipca w refektarzu poklasztornym powołano, w czasie specjalnego wiecu, filię Polskiego Stronnictwa Ludowego, organizacji politycznej założonej w Gdańsku 8 kwietnia 1919 r. z inicjatywy Józefa Czyżewskiego, przy udziale wydawcy "Gazety Gdańskiej" Jana Kwiatkowskiego, ks. Franciszka Wróblewskiego z Niedamowa, Gracza z Lęborka, Ignacego Brejskiego, Tomasza Pokorniewskiego, red. Henryka Wieczorkiewicza, Leona Droszyńskiego i wielu innych. Na prezesa filii oliwskiej powołano Jakuba Strongowskiego ze Stoczni Schichaua, sekretarzem został Józef Miotk z zawodu szewc, skarbnikiem Franciszek Minikowski stolarz.
str. 83:
Równie gorliwie pracowała oliwska filia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego zabiegając przede wszystkim o pracę i sprawy bytowe swoich członków. Poza tym zarząd jej 13 czerwca (1920) urządził zabawę letnią w sali F. Drzewieckiego, poprzedzoną odegraniem jakiejś sztuki, o której niestety nic nie wiadomo. Bilety na imprezę, poza Józefem Miotkiem i Pawłem Szneiderem, rozprowadzał sam Antoni Abraham, jak z tego wynika mieszkający w tym czasie w Oliwie przy ul. Ludolfinerstr. 2.
str. 90:
Podobnie jak do Sopotu również do Oliwy przybywali liczni goście z Polski na wypoczynek. W lecie 1922 r. między innymi spędzili tu urlopy redaktor warszawskiego "Tygodnika Ilustrowanego" Stanisław Lam i znany publicysta Marian Dienstl-Dąbrowa. Gości polskich było tak dużo, że wywołało to niepokój nacjonalistów niemieckich. Jeden z nich, Wilhelm Johin, zamieścił w "Danziger Allgemeine Zeitung" list z Oliwy zawierający biadania, że przybywają tam sami Polacy i Żydzi. Nawiązując do sloganów hakaty wzywał współrodaków do obrony kultury niemieckiej przed polskim niebezpieczeństwem, zaklinając by nie dopuścili do przekształcenia "Olivy" w "Polivię". Lamenty te wyśmiała "Gazeta Gdańska", kolportowana w tym czasie w Oliwie przez swego agenta, a zarazem gorliwego działacza Józefa Miotka, właściciela warsztatu szewskiego przy dzisiejszej ul. Majkowskiego 4. Później był on agentem handlowym zajmującym się, podobnie jak A. Abraham, sprzedażą maszyn do szycia na Kaszubach.
str. 102:
W skład nowo wybranego zarządu Towarzystwa Ludowego "Jedność" w Oliwie w 1925 r. weszli: ks. Edmund Kamiński - prezes honorowy, Józef Miotk - prezes (poprzednio wiceprezes), Józef Śmigielski - sekretarz, Antoni Plichta - skarbnik, Łucja Pułczyńska - bibliotekarka oraz Zofia Mey i Eufemia Drzewicka jako członkowie zarządu. Zarząd ten zabrał się żywo do pracy i już 14 kwietnia przygotował wieczorek w "Waldhäuschen", połączony z odegraniem jednoaktówki A. Winiarskiego "Ulicznik warszawski". 3 maja "Jedność" przeżyła napad gdańskiej policji na poczet sztandarowy zdążający na uroczystość 3-majową do Wrzeszcza. Poturbowano chorążego Antoniego Dunsta z Jelitkowa, którego usiłowano zaciągnąć na posterunek.
str. 111:

Współpracownicy Centralnego Komitetu Wyborczego na Wolne Miasto Gdańsk z Oliwy w 1927 r., a zarazem najważniejsi oliwscy działacze: I szereg, od lewej - Marian Szulc, Zygmunt Halman, Brunon Formela, Władysław Suwała, Alfons Strongowski, Augustyn Zieliński, Jan Kreft młodszy, Jan Elwart, Józef Plenikowski; II szereg - Józef Miotk, Alfons Pawłowski, Aleksander Kraiński, Józef Przybylski, Franciszek Formela, Jan Kreft starszy, Kurt Melcer; III szereg - Józef Smigielski, Bernard Nadolski, Jan Natschke, Antoni Liedke, ?, Franciszek Pozorski, Bernard Borkowski, Brunon Strongowski, ?; IV szereg - Leon Formela, Józef Kwidzyński, Jan Rohde, ?, Florian Droszyński, ?, J. Bauchrowicz, Franciszek Sefanowski.
str. 114:
W celu zaktywizowania Towarzystwa Ludowego "Jedność" powołano w czasie zebrania 14 kwietnia 1928 r. nowy zarząd w następującym składzie: Antoni Maciejewski - prezes, Augustyn Zieliński - zastępca, Sylwester Drzewicki - sekretarz i Krajewski - zastępca sekretarza, Leon Pułczyński - skarbnik. Bernard Nadolski i Antoni Strongowski - ławnicy, Łucja Pułczyńska - bibliotekarka, Józef Miotk i (F?) Drzewiecki - komisja rewizyjna.
str. 126:
Po wyborach w 1935 r. działalność filii oliwskiej Gminy Polskiej osłabła na dłuższy czas; podjęto ją znów w 1936 r. 17 marca wybrano nowy, ostatni przed połączeniem się ze Związkiem Polaków zarząd, do którego weszli: Jakub Strongowski jako prezes, Augustyn Lubocki - zastępca, Brunom Garnecki - sekretarz, Antoni Liedke - skarbnik oraz Józef Mazur i sędziwy Józef Miotk, przyjaciel Abrahama z okresu gdy mieszkał on w Oliwie - ławnicy. 25 czerwca 1937 r. członkowie obydwu antagonistycznych dotąd filii znaleźli się znów pod jednym sztandarem Gminy Polskiej Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.

Zocacz: Miotk, Liczenie ludności polskiej, 1919Friedr. Leibrandt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Matriciani. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Matriciani. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Matriciani. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Matriciani. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Matriciani. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Dultzstraße 4):
Fietkau, Elise, urzędniczka bankowa (Bantbeamtin).
Happel, Max, księgowy (Buchhalter).
Harwart, Georg, inżynier (Ingenieur).
Jaschinski, Leo, woźnica (Kutscher).
Löding, Johann, rolnik (Landwirt).
Luhsmann, Jakob, księgowy (Buchhalter).
Milczewski, Johann, sekretarz kancelarii rządowej (Regierungs Kanzleisekretär).
Miotk, Josef, mistrz szewski (Schuhmachermeister).
Moses, Meinhard, dentysta (Zahnarzt).
Pulczynski, Leo, introligator (Buchbinder).
Schobert, Georg, kupiec (Kfm.).


Halperin. G.m.b.H. Józef Miotk. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Halperin. G.m.b.H. Józef Miotk. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Halperin. G.m.b.H. Józef Miotk. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Halperin. G.m.b.H. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Daghag. G.m.b.H. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Daghag. G.m.b.H. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erna Braun. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erna Bau. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erna Bau. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ulka 07. 07. 2012: Pamiętam, że jeszcze przed kapitalnym remontem w 1972 na fasadzie budynku były umocowane metalowe tablice. Na jednej z nich była nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, które prawdopodobnie ubezpieczało budynek. Co było na drugiej nie wiem.

W 1909 roku letników przyjmowali: Gielaff (4 osoby), Mitschewski (3 osoby), Sielaff (2 osoby) i Gräntz (1 osoba).


J. Beious. S. Halperin. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Dagen & Goebel G.m.b.H. Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Harwart. Dagen & Goebel G.m.b.H. Reklama z 1924 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Karl Doering. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Stanisław Dembski. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
Erna Bau. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Siegfried Bau. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Siegfried Bau. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Siegfried Bau. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Siegfried Bau. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.