Start  ›  Ulice  ›  Fischmeisterweg (Nowy Port)  ›


Franz Riklaß. Grünhof 1. Ksi¹¿ka adresowa z 1897 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adr. z 1920-1921 roku (Fischmeisterweg):
    Hillar, Franz, kowal (Schmied).
    Kuzel, Paul, asystent biura (Bürogehilfe).
    Mroske, Josef, woŸnica - kierowca (Wagenführer).
    Mull, Auguste, robotnik (Arbeit.).
    Mull, Georg, woŸnica - kierowca (Wagenführer).
    Zander, Karl, stra¿nik celny (Zollwachmann).


Grünhof Abbau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Oliva. Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Nowy Port   (ul. Wyzwolenia).


Oliva. Fischmeisterweg. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fragment kolorowego planu Gdañska (Fischmeisterweg) z 1933 r.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.


Pocz¹tek strony.