Start  ›  Ulice  ›  Obroñcow Westerplatte  ›  Adressbuch Danzig 1897, 1899  ›

Georgstraße - 1897:

Doering, Anton, Arbeiter, Georgstraße 1.
Littwin, Auguste, geb. Czodi, Ww., Georgstraße 1.
Schroeder, B., geb. Ficht, Arbeiterfrau, Georgstraße 1.
Wegner, Paul, Arbeiter, Georgstraße 1.
Huse, Pauline, geb. Ritter, Wäscherin, Georgstraße 1.
Krüger, Johanna u. Emilie, Rentieren, Georgstraße 11.
Ladzig, G., Kent, Georgstraße 11, v. 1. April Pelonker Straße.
Maul, Eugen, Werft-Secretair, Georgstraße 11.
Zacharias, Franz, Rentier, Georgstraße 11.
Diesend, Julius, Rentier, Georgstraße 12.
Hackbarth, Laura, Rentiere, Georgstraße 12.
Harder, J., Canzlift u. Eigenthümer, Georgstraße 12.
Thumann, Georg, Schiffscapitain, Georgstraße 12.
Bogenschneider, Herm., Botenmstr. a. D., Georgstraße 26.
v. Wiecki, Paul, Lehrer, Georgstraße 26.
Kleeberg, Robert, Arbeiter, Georgstraße 33.
Dreyer, August, Maschinist, Georgstraße 34.
Rosalewski, Elisabeth, geb. Pettfe, Georgstraße 34.
Thimm, Ferdinand, Arbeiter, Georgstraße 34.
Witzki, Franz, Arbeiter, Georgstraße 34.
Jacubowski, Rosalie, Rentiere, Georgstraße 36.

Georgstraße - 1899:

Ackerland und Baustellen (grunty orne i tereny budowlane), Georgstraße 1-7.
Senff, Thusnelda, krawcowa i w³aœcicielka domu, Georgstraße 8.
Hamm, Albertine, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Hamm, Marie, dyplomowany nauczyciel rêkodzie³a, Georgstraße 8.
Heinrich, Marie, wdowa po profesorze, Georgstraße 8.
Hindenberg, Elise, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Schirmacher, Fritz, rentier, Georgstraße 8.
Senff, Paul, kupiec, Georgstraße 8.
Sudermann, Lisette, panna, rentierka, Georgstraße 8.
Ackerland und Baustellen (grunty orne i tereny budowlane), Georgstraße 9-10.
Briesewitz, Bertha, geb. Schneider, wdowa po kaznodziei †, Georgstraße 11.
Krüger, Malw. i Joseph., rentierzy, Georgstraße 11.
Maul, Eugen, rentier, Georgstraße 11.
Schubath, Marianne, z domu Zienau, modystka, Georgstraße 11.
Harder, Johannes, asystent i w³aœciciel †, Georgstraße 12.
Diesend, Julius, rentier, Georgstraße 12.
Jseke, Otto, rentier, Georgstraße 12.
Loeber, Adolf, oficer pok³adowy, Georgstraße 12.
Neumann, Franz, podró¿uj¹cy w interesach, Georgstraße 12.
Neuban, Georgstraße 13.
Bogatzki, Robert, malarz †, Georgstraße 14.
Grimm, Laura, panna, rentier, Georgstraße 14.
Herzberg, Eugen, starszy nauczyciel w miejskim liceum w Gdañsku, Georgstraße 14.
Klein, Herrmann, rentier, Georgstraße 14.
Remus, Hermann, rentier, Georgstraße 14.
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 15-25.
Steingräber, J. †, rentier, Georgstraße 26.
Bogenschneider, Hermann, rentier, Georgstraße 26.
Guth, Ottilie, rentier, Georgstraße 26.
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 27-29.
Janzen, Julius, kupiec, * (Köllner Chaussee 7), Georgstraße 30.
Foth, Johann, podró¿uj¹cy w interesach, Georgstraße 30.
Kresin, Auguste,wdowa, rentier, Georgstraße 30.
Mötzen, Emma, wdowa, Rentiere, Georgstraße 30.
Rux, Hugo, kupiec, Georgstraße 30.
Thumann, Georg, kapitan statku, Georgstraße 30.
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 31-33.
v. Zelewska, Leontine, rentier, * (Köllner Chaussee 13), Georgstraße 34-35.
Damps, Franz, stolarz, Georgstraße 34.
Korschanski, Martin, rentier, Georgstraße 34.
Selke, Johannes, robotnik, Georgstraße 34.
Dreier, August, ¿eglarz, Georgstraße 35.
Hinz Hermann, cieœla, Georgstraße 35.
Huse, Pauline, z domu Ritter, wdowa, praczka, Georgstraße 35.
Patzki, Johannes, zdun, Georgstraße 35.
1899
Pocz¹tek strony.