Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 3  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (kamienica) ul. Obrońców Westerplatte nr 3. Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).

W 1909 roku letników przyjmowali (Georgstraße 3): Korn (1 osobę), Henke (8 osób), Henning (1 osobę) i Ohnmacht (2 osoby).


Domy nr 3, 4, 5 oraz 37 przy ul. Georgstraße.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Od lewej u góry nr 3, 4, 5 i na dole nr 38 oraz po prawej nr 37.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 3 przy ul. Obrońców Westerplatte.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Pętla tramwajowa w Oliwie. W głębi budynki nr 3-5, 37-39 pezy ul. Obrońców Westerplatte. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Pętla tramwajowa w Oliwie. Po lewej domy przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Pętla tramwajowa w Oliwie. W głębi budunki nr 3 i 4 oraz domki nr 38 i 39. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Pętla tramwajowa w Oliwie. Po lewej nr 3 i pomiędzy tramwajami nr 39. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Pętla tramwajowa w Oliwie. W głębi budynek nr 3 i fragment nr 4 przy ulicy Obrońców Westerplatte. Lata 90. XX wieku.   Zebrane przez prof. Jerzego Sawickiego. Udostępnione przez TPG Strefa Historyczna WMG.


Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Beck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 3):
Bendochneider, Karl, kupiec (Kaufmann).
Claahsen, Martin, rentier.
Gaidowski, Anton, kupiec (Kaufmann).
Henning, Gustav, rentier (Rent.).
Krause, Klara, nie podano zawodu.
Otto, Hugo, kupiec (Kaufmann).
Piosinski, Hedwig, nie podano zawodu.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 3a):
Block, Klara, wdowa (Witwe).


Kiewe. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Koperta. Carl Bendschneider. Około 1920 roku.
Internet: eBay.de.


Polski Czerwony Krzyż. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Bochińska Wanda. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Jerzy Jakusz. Dziennik Bałtycki z 10. lipca 1957 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Isaak Kiewe. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fragment ulicy Obrońców Wrsterplatte.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Wrocław 2010.Boetzel. Rolf Winkelhausen. Książka Telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.


Paul Radke. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Paul Radke. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Betty Kiewe. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Radke. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Radke. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.