Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 5  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (kamienica) ul. Obrońców Westerplatte nr 5. Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).

W 1909 roku letników przyjmował (Georgstraße 5): Pieper (3 osoy).


Domy nr 3, 4, 5 oraz 37 przy ul. Georgstraße.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Od lewej u góry nr 3, 4, 5 i na dole nr 38 oraz po prawej nr 37.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Pętla tramwajowa w Oliwie. W głębi budynki nr 3-5, 37-39 pezy ul. Obrońców Westerplatte. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Niezabudowane. Książka adresowa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Otto Ehm. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Perschau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Perschau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Perschau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Perschau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Perschau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Karl Theil. Reklama. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Frau A. Schaedel. Reklama z początku lat 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Eberhard Buschwald. Książka Telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.Dom Noclegowy P.C.K. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Meżdżenek Henryka. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 5):
Bertram, Hermann, muzyk (Musiker).
Edler, Wilhelm, czeladnik stolarz (Tischlergeselle).
Meyer, Johannes, producent koszyków (Korbmacher).
Penner, Heinrich, kupiec (Kaufm).
Thiel, Karl, malarz dekoracyjny (Dekorationsmaler).
Thonert, Gustav, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.).
Wichler, Johannes, rentier.


Lewit (Grudziądz). Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Laurer. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Laurer. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lewit (Warszawa). Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lewit (Warszawa). Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fragment ulicy Obrońców Wrsterplatte.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Wrocław 2010.Hirsch Lewit. . Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emil Schilaski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emil Schilaski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Emil Schilaski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hirsch Lewit. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emil Schilaski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Emil Schilaski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emil Schilaski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Emil Schilaski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.