Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 9  ›


Od lewej u góry nr 9, 10, 11 i na dole nr 34 oraz 33.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.
Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.