Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 17  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (kamienica czynszowa) ul. Obrońców Westerplatte nr 17. Rok wykonania karty: 1983 (K. Zarówna, J. Piechowska).


Budynek nr 17 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


1910-1921 - Gruchalla:
Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 66:
Zagrożony nakazem aresztowania i śledzony ukrywał się Kręcki w różnych miejscach. Również w podoliwskich lasach i u swojego dalekiego krewniaka, Józefa Gruchały-Węsierskiego, mieszkającego w Oliwie przy dzisiejszej ul. Obrońców Westerplatte 17, do którego przychodził w przebraniach między innymi księdza.
[...]
W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: wspomniany już dr Feliks Herstowski z Postolina pod Sztumem; Jan Marchlewiski długoletni zasłużony działacz grudziądzki, czynny w Oliwie od 1907 do 1920 r. między innymi w Komitecie Wyborczym Gdańsk-Wyżyny; Leon i Anna Smoleniowie, Franciszek Esden-Tempski z Sobącza; rodziny Englichów i Meyów z Żuław gdańskich; Anastazy Katke - lekarz z żoną Honoratą z Korczak-Zwierzchowskich i córką Heleną Jankowiakową późniejszą nauczycielką Gimnazjum Polskiego w Gdańsku; Antoni Pikarski z Lubelskiego - weteran powstania w 1863 r. z córką Marią, późniejszą nauczycielką polskich Szkół Handlowych w Wolnym Mieście; wspomniany Anastazy Tejkowski z Chełmna; Zygmunt Moczyński z Poznańskiego - wybitny działacz Polonii gdańskiej w latach 1919 - 1939; Hipolit Płuszkiewicz; Józef Gruchała-Węsierski; doktorowa Łucja Zedlewska z Torunia i wielu innych. Większość z nich włączała się do pracy narodowej w zarządach towarzystw polskich. Groby niektórych, najczęściej zapomniane i zagrożone likwidacją, znajdują się na cmentarzu oliwskim.Paul Frankenstein. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Paul Frankenstein. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Wcześniej Paul Frankenstein prowadził sklep przy ul Polanki pod nieznanym numeren. Podaje go reklama browaru z Sopotu umieszczona w Olivaer Nachrichten z 15. 08. 1909 r. (nr 65), na której na samym dole podano, w jakich oliwskich sklepach można było kupić piwo z tegoż browaru.
Julius Kahlert. Reklama. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Julius Kahlert. Alfred Goltz. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Julius Kahlert. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Kopeć Łucja. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ignacy Kubicki. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Edmund Białecki. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Edmund Białecki, Ignacy Kubicki, Lucjan Kopiec.


Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Preuß. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Frommann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Frommann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Frommann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Frommann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 17):
Ernst, Hans, ortopeda (Orthopädo).
Janulanka, Helene, panna (Fräulein).
Kahlert, Julius, mechanik (Mechaniker).
Senger, Kasimir, kapitan (Kapitän).
v. Gruchalla, Josef, rentier.


Kahlert. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Julius Kahlert. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Julius Kahlert. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.