Start  ›  Ulice  ›  Obroñcow Westerplatte  ›  Georgstraße 21  ›


Planu Gdañska z 1933 roku. Zaznaczono dom nr 1 przy ul. Pelonker Straße / 21 przy Georgstraße.   Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.


W g³êbi po prawej budynek przy ulicy Obroñców Westerplatte nr 21. Lata 20 XX wieku.   Internet: www.allegro.pl.W latach 1913-1916 w³aœcicielem budynku by³ mistrz stolarski Haupt zamieszka³y przy ul. Zopotter Strasse nr 6 (Grunwaldziej 522).Otto Dieck. Reklama z Olivaer Nachrichten z 20. 03. 1913 roku.
Ze strony www.Polona.pl.Gertrud Kuhl. Ansichtskarten (Pocztówki). Reklama z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.
Otto Dieck. Kolionalwaren-Delikatessen. Reklamy z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Otto Dieck. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskoeskiego.Paul Grönwald. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Edmund Steinsrt. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Anna Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Anna Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Anna Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Grönwald. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.