Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 21  ›


Planu Gdańska z 1933 roku. Zaznaczono dom nr 1 przy ul. Pelonker Straße / 21 przy Georgstraße.   Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.


W głębi po prawej budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte nr 21. Lata 20 XX wieku.   Internet: www.allegro.pl.W latach 1913-1916 właścicielem budynku był mistrz stolarski Haupt zamieszkały przy ul. Zopotter Strasse nr 6 (Grunwaldziej 522).Otto Dieck. Reklama z Olivaer Nachrichten z 20. 03. 1913 roku.
Ze strony www.Polona.pl.Gertrud Kuhl. Ansichtskarten (Pocztówki). Reklama z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Otto Dieck. Kolionalwaren-Delikatessen. Reklamy z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Otto Dieck. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskoeskiego.Paul Grönwald. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Wkaz mennonitów zamieszkałych w Oliwie w 1936 roku:
Georgstraße 21, Dieck Otto, Kaufmann Vertreter
Dzieci: Vally, KatharinaEdmund Steinsrt. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:

str 93-94:
Tymczasowy Zarząd Komitetu Ochrony Ubogich w Oliwie opracował regulamin określający zakres i cel działalności przedłożony i zatwierdzony na zebraniu zwołanym 23 września 1923 r. w hotelu Drzewieckiego [...] Dalsze składki przyjmuje ks. Kamiński - fara oliwska i p. Drzewicka Georgstrasse (Obrońców Westerplatte) 21

str 95:
Towarzystwo Ludowe "Jedność", poza zebraniami miesięcznymi, 11 lutego było organizatorem w "Karlshofie" uroczystego obchodu swej 31 rocznicy. Przygotowaniem programu zajęły się głównie kobiety: Zofia Meyowa, Januszkiewiczowa, Honorata Ratkę, Zofia Leszczyńska i jako główna organizatorka (Eufemia?) Drzewicka, członek zarządu "Jedności".

str 102:
W skład nowo wybranego zarządu Towarzystwa Ludowego "Jedność" w Oliwie w 1925 r. weszli: ks. Edmund Kamiński - prezes honorowy, Józef Miotk - prezes (poprzednio wiceprezes), Józef śmigielski - sekretarz, Antoni Plichta - skarbnik, Łucja Pułczyńska - bibliotekarka oraz Zofia Mey i Eufemia Drzewicka jako członkowie zarządu.

str 115-116:
Oprócz organizacji skupiających dorosłych, od 1921 r. działało na terenie Oliwy Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zajmujące się prowadzeniem kursów języka polskiego, akcją odczytową, organizowaniem wycieczek itp., a także przygotowywaniem przedstawień. 13 stycznia 1929 r. urządziło ono wieczorek z interesującym programem obejmującym występy chóru "Harmonia" z Siedlec, deklamacje i odczyt pt. "Z biegiem Wisły", ilustrowany obrazami świetlnymi, który wygłosił Tadeusz Winiecki, uczeń Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Odegrano również komedię w jednym akcie "Lokatorzy", wyreżyserowaną przez nauczycieli gdańskich Józefa Zawirowskiego i W. Pozorskiego. Grali: Grubba, Strongowski, Gdaniec oraz Leon i Brunon Formelowie. Patronował imprezie ks. W. Kowalski, który na zakończenie podziękował organizatorom za piękną pracę, a działaczkom: Zofii Mey, Irenie Behrendtowej oraz Eufemii Drzewickiej za cenną pomoc.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 21):
Dieck, Otto, kupiec (Kaufmann).
Drzewicka, Eufemia, wdowa (Witwe).
Drzewicka, Ludwika, syudentka (Studentin).
Ebert, Johannes, kupiec (Kaufm.).
Kuhl, Ernst, maszynista okrętowy (Seemaschinist).
Kuhl, Felix, kupiec (Kaufmann).
Kuhl, Leopold, emeryt (Rentenempfänger).
Majewski, Peter, rentier.
Noetzel, Veronika, wdowa (Witwe).
Zielinski, Stephan, porucznik (Oberleutnant).


Paul Grönwald. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Grönwald. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Anna Grönwald. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Grönwald. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Anna Grönwald. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Grönwald. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Grönwald. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.