Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 35  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Obrońców Westerplatte nr 35. Rok wykonania karty: 1983 (K. Zarówna, J. Piechowska).

W 1909 roku letników przyjmowali (Georgstraße 35): Prochnow (5 osób), Zimdars (3 osoby) i Claaßen (1 osobę).


Od lewej u góry nr 6, 7, 8 i na dole nr 36 oraz 35.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 35 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 35 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie. Sień.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.



J. Pröbsting. Praktische Tierarzt. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.




Herbert Creutzburg. Hedwig Otto. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.



NSDAP. Orstgruppe Oliva-Mitte. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.



M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.



Miejski Szpital w Oliwie. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.



Dr Galinowski Aleksander - lek. praktyk. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.






Janceliwicz Zygmunt, Kądziłkiewicz Eugeniusz, Markiewicz Janina, Skrobiszewska Stanisława. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.






H. Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


H. Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lenius. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lenius. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Otto. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Hedwig Otto. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Hedwig Otto. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Hedwig Otto. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Lewinski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Lewinski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Lewinski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Lewinski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Robert Lewinski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hedwig Otto. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Lewinski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Lewinski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Lewinski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Robert Lewinski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.