Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 35  ›


Od lewej u góry nr 6, 7, 8 i na dole nr 36 oraz 35.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.J. Pröbsting. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.
Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Janceliwicz Zygmunt, Kądziłkiewicz Eugeniusz, Markiewicz Janina, Skrobiszewska Stanisława. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.