Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 36  ›


Od lewej u góry nr 6, 7, 8 i na dole nr 36 oraz 35.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.



Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.



Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.



Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne.






 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Zaproszenie. Wydrukowano w Oliwie w 1946 roku.
Zbiory prywatne.


Początek strony.