Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 37  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Obrońców Westerplatte nr 37. Rok wykonania karty: 1983 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).

W 1909 roku letników przyjmował (Georgstraße 37): Boecker (3 osoy).


Domy nr 3, 4, 5 oraz 37 przy ul. Georgstraße.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Od lewej u góry nr 3, 4, 5 i na dole nr 38 oraz po prawej nr 37.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 37 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Pętla tramwajowa w Oliwie. W głębi budynki nr 3-5, 37-39 pezy ul. Obrońców Westerplatte. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Pętla tramwajowa w Oliwie. Po lewej domy przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie. Około 1985 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.Kalińska Jadwiga. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


P. Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.P. Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rogacki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 37):
Bullendorf, August, emeryt (Pensionär).
Littwin, Auguste, wdowa (Witwe).
Roedner, Rudolf, Dr. Reg. Alelor.


Hoeltzel. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kurt Höltzel. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Höltzel. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Höltzel. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Marie Höltzel. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Höltzel. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Marie Höltzel. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.