Start  ›  Ulice  ›  Ogrodowa  ›  Alfredstraße 9  ›

Dom z przed 1914 roku. Sta³ przy ul. Alfredstraße 1 -› 9, do co najmniej 1942 roku. Jego w³aœcicielami byli: Johannes Hessenmüller, Artur Klein i Paul Wolf. Ksiêga adresowa z 1931 roku nie podaje tego numeru.


Artur Klein. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Paul Wolf. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.Hessenmüller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hessenmüller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hessenmüller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Alfredstraße ?):
Rosenwasser, Friedrich, cieœla.
Weber, Peter, litograf.


Klein. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Artur Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Artur Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Paul Wolf. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.