Start  ›  Ulice  ›  Opacka  ›  Saltzmannstraße 7  ›  "Danziger Neuste Nachrichten" 25.10.1930 r.  ›

Za zgodą www.staraoliwa.pl

Tłumaczenie Stella Wawrzyniak

Więcej klas dla dzieci z Oliwy


Rozbudowa ewangelickiej i katolickiej szkoły ludowej (podstawowej). Artykuł i zdjęcia z "Danziger Neueste Nachrichten" wydanie z 25 października 1930 roku.

W ostatnich dniach miało miejsce uroczyste rozpoczęcie rozbudowy katolickiej szkoły w Oliwie. Dzięki temu, jak i dzięki poszerzeniu szkoły ewangelickiej, zostały spełnione długie oczekiwania społeczeństwa Oliwy związane z wyglądem szkół podstawowych. Obydwa budynki szkolne charakteryzują się budową w różnych stylach. W obydwu również przewidziano ich rozbudowę. Według pierwotnych planów miała nastąpić ich rozbudowa w formie dobudowania przy ścianach szczytowych. W przypadku szkoły ewangelickiej musiano zrezygnować z tego pomysłu, ponieważ dobudowanie do ścian szczytowych nie spełniłoby oczekiwań związanych z zapotrzebowaniami wyrażanymi przez dyrekcję szkoły. Z tego też powodu został wzniesiony nowy budynek, obok starej, utrzymanej w stylu lat dziewięćdziesiątych, fasady. W związku z zasadami urbanistycznymi, wybrano bieżące rozwiązanie, ponieważ dzięki temu w osi ulicy Klasztornej powstał nowy, doniosły budynek, czego nie można by było osiągnąć trzymając się dwanego planu symetrycznego.
W przypadku szkoły katolickiej udało się zrealizować ideę dobudowy kolejnego budynku szczytowego. Celem uniknęcia nieprawidłowej kompozycji pomiędzy starym, a nowym budynkiem, podjęto się na starej części poprawek (przeprowadzonych tanim kosztem), aby całość stanowiła spójne wrażenie. Obie budowy zostały wykonane z wyjątkową oszczędnością. W przypadku szkoły ewangelickiej, rozbudowę o siedem klas, kuchnię do nauczania, pomieszczenie do prac ręcznych, toaletę, prysznic z przebieralnią i aulę udało się przeprowadzić za całkowitą kwotę 295 000 Guldenów i to wraz z ustawieniem wyposażenia.
W przypadku rozbudowy szkoły katolickiej, za kwotę 120 000 Guldenów stworzono osiem nowych klas. Koszt jednej klasy wyniósł zatem około 15 000 Guldenów. Metr sześcienny rozbudowanych pomieszczeń, wraz z meblami zamyka się w kwocie 15 000 Guldenów. W obydwu przypadkach przewidziana na budowę kwota została utrzymana. Dzięki wspomnianym rozbudowom, zapotrzebowanie na pomieszczenia w obydwu szkołach w Oliwie zostało na długi czas zaspokojone. Obydwie przebudowy zostały wykonane i przeprowadzone pod kierownictwem Senatora, Dr Ing. Althoffa (Bartholomäus Hugo Maria Althoff), pod nadzorem architekta rządowego Krügera i przy współpracy z architektem Riechertem.FB Gedanarium:

Tzw. "Szkoła biała" w Oliwie, wzniesiona ok. 1905 roku, była szkołą katolicką. Ewangelicka "Szkoła czerwona" została zbudowana ok 1904 roku, a modernistyczną dobudówkę dodano 26 lat później. To właśnie z 1930 roku pochodzi poniższy wycinek prasowy.
Artykuł poświęcony jest rozbudowom obu budynków. Z "białą szkołą" nie było dużo problemów: przeprowadzono prace wewnątrz oraz zewnątrz, dostosowując budynek do nowych potrzeb. Ze "szkołą czerwoną" sprawa była, według autora artykułu, dużo bardziej skomplikowana. Architekt stanął przed wyzwaniem połączenia starej architektury z nowoczesnym stylem. Dzięki budynkowi audytorium oraz bryle podobnej do wieży, nowa dobudówka zepchnęła stary budynek na drugi plan. Zachwyt budziły również nowoczesne schody prowadzące do wejścia. W artykule podano również nazwy firm oraz rzemieślników, biorących udział w obu inwestycjach.Początek strony.