Start  ›  Ulice  ›  Opacka  ›  Saltzmannstraße 7  ›

Am Karlsberg 4 -› 6 -› Saltzmannstraße 7 -› Opacka 7.
Fragment pocztówki. Widok z Pachołka. Pierwsza dekada XX wieku.
Internet: www.Allegro.pl.

 Fragment pocztówki. Widok z Pachołka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Voellner Heinz, Oliva, 1938, str. 25:

Na przeciwko niego [kościół św. Jakuba] stoi założona w 1823 roku ewangelicka szkoła powszechna (Volksschule), wybudowana na miejscu starej katolickiej, wiejskiej szkoły, której powstanie ma swoje udokumentowanie w 1592 roku. Obecny budynek szkoły pochodzi z 1904 roku, natomiast dobudówkę z aulą oddano do użytku w roku 1930. "Danziger Neuste Nachrichten" 25.10.1930 r. Kronika Szkoły Podstawowej Nr 23 w Oliwie:
W roku 2000 podczas prac remontowych znaleziono w piwnicach szkoly marmurową tablicę. Napis na niej informuje, że w roku 1888 rodzina Saltzmannów ufundowala w tym miejscu ujęcie wody pitnej dla Oliwy. Jest prawdopodobne, że ujęcie wody znajdowało się na terenie należącym dziś do szkoły, lub na sąsiedniej posesji. Tablica była umieszczona na zewnętrznej ścianie szkoły, w murze z czerwonej cegły, otaczającym salę gimnastyczną od strony ulicy SaltzmannStr. Pamiętają ją dawni uczniowie szkoły: panowie Roman Minikowski i Benon Marian Lisiński.


 "Danziger Neuste Nachrichten" 25.10.1930.
Internet: www.StaraOliwa.pl.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Zdjęcie klasowe z 1940? roku.
Internet: Kronika SZP 23.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

1904-1938  -  Evagelische Schule  -  Szkoła ewangelickaVolksschule Mädchen  -  Szkoła podstawowa dla dziewcząt
Danzig-Oliva  -  Gdańsk-OliwaRektorzy szkoły (daty przybliżone):

1916  -  Walter?
1927-1934  -  Gustav Fromm
1935-1937  -  Walter Helbing
1938-1941  -  Erich Gabriel
1942-1944  -  Arthur Müller
 Kronika Szkoły do 2004 roku 


 Okładka książki do nauki artmetyki.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Dokument z 1951 roku.
Internet: Kronika SZP 23.


 Pieczątki z 9.6.1978 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Pieczątka z 21.2.1980 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.