Start  ›  Ulice  ›  Władysława Orkana  ›  Winterbergstraße 1  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Orkana nr 1. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz).


Erich Wanfried. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miroslawa Piskorskiego.Fragment kolorowanego planu Gdańska (Oliva, Winterbergstraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Cornelius Penner. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Wkaz mennonitów zamieszkałych w Oliwie w 1936 roku:
Winterbergstraße 1, Penner Cornelius, Dr. Augenarzt
Winterbergstraße 1, Penner Margot geb. Thomas
Dzieci: Klaus, Marianne, Renathe


Westphal. Villa Gerta. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanfried. Villa Gerta. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanfried. Villa Gerta. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanfried. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miroslawa Piskorskiego.


Erich Wanfried. Książka adresowa giny Oliwa z 1920-1921 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Winterbergstraße 1):
Tschmarke, Charlotte, rentierka (Rentiere).
Wanfried, Erich, rentier.


Wanfried. Książka adresowa giny Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Wanfried. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Wanfried. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Wanfried. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Weinschenk (Administrator). Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Margot Penner. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


F. Weinschenk (Administrator). Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margot Penner. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Margot Penner. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.