Start  ›  Ulice  ›  Piastowska  ›  Kaisersteg 26  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Piastowska nr 48. Rok wykonania karty: 1984 (J. Piechowska).


Dom nr 48 przy ul. Piastowskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Paul Schubert. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 r.
Zbiory Pomorskiej Biblio-teki Cyfrowej.Od 1927 roku budynek przy ul. Günthershoefer Promenade (Mœciwoja II).


Wirtschaftsstraße!
W³aœciciel Dr. Löwenherz & Co. (Danzig). Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ludwig Pohl, kupiec w 1928 roku mieszka³ przy ul. Fürstliche Aussicht nr 9 (Krzywoustego).Johanna und Marie Joost. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johanna und Marie Joost. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johanna und Marie Joost. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johanna und Marie Joost. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.   Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Kaisersteg 26):
Albrecht, Emil, robotnik (Arbeiter).
Albrecht, Gustav, robotnik (Arbeiter).
Albrecht, Otto, robotnik (Arbeiter).
Byczkowski, Anna, wdowa (Witwe).
Döring, Albert, Dreh.
Küchler, August, robotnik (Arbeiter).
Maironke, Frantz, cieœla (Zimmerer).
Rohde, Anton, robotnik (Arbeit.).
Stegmann, Auguste, wdowa (Witwe).


Paul Schubert. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Nr 26 brak w ksi¹¿ce adresowej z 1927 i 1928 roku.
W 1928 roku Henryk Löwenherz mieszka³ pod nr 24!.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henryk Loewenherz. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Henryk Löwenherz. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Johannes Kausmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johannes Kausmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Kaisersteg) z 1933 roku.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.