Start  ›  Ulice  ›  Poczty Gdañskiej  ›  Bahnstraße 10  ›

Zmiany numeracji:
Danziger Straße 9 › Bahnhofsstraße 10 › Pommersche Straße 137 › Adolf-Hitler-Straße 505 › Grunwaldzka 505.

Martin Knaak by³ równie¿ w³aœcicielem budynków przy ul.:
     Adolf-Hitler-Straße 527A (al. Grunwaldzka),
     Adolf-Hitler-Straße 748 (al. Niepodleg³oœci),
     Kaisersteg 1 (ul. Piastowska),
     Konradstraße 4 (ul. Œl¹ska),
     Sasper Weg 2 (ul. Komorowskiego nr 24),
     Zimmerstraße 13 (ul. Droszyñskiego),
     Zimmerstraße 30 (ul. Droszyñskiego).

Zobacz: Deutscher Hof, Mascotte 

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Bahnhofstraße 10):
Ankelmann, Albert, bufetowy (Büffetier).


Deutscher Hof. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Martin Knaak. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig, 1926, str. 151:
Generalkonsulate und Konsulate.
Kanadisches Emigrationsibüro, Elisabethwall 9:
J. A. Jepps, Oliva, Bahnhofstraße 10.


Martin Knaak. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Martin Knaak. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.