Start  ›  Ulice  ›  Podhalańska  ›  Am Wächterberg 7  ›


Od prawej budynki nr 8 do nr 6 - w budowie. Około 1903 roku.
Zbiory Jerzego Abramowicza.Kamienice nr 4 (od góry) do nr 8. Widok z lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Budynek nr 7 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Julian Chrzan - 1925-1929.


Julian Chrzan. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Zobacz:
Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, część 2, Gdańsk grudzień 2020. Ul. Podhalańska nr 7, str. 18. Fragment:
Dwukondygnacyjna kamienica ze stolarką okienną w stylu art deco [...] do 1942 roku była w posiadaniu emerytowanego komisarza policji Johanna Schwedowskiego.Bruno Pompecki przeniósł się z Wejherowa do Oliwy w 1912 roku po śmierci ojca Bernarda Henryka Pompeckiego. Zamieszkał z matką przy Pelonken Straße 11. W 1914 przenoszą się na Albertstraße 7. W 1915 mieszkają przy Bergstraße 7. W 1915 r. Bruno publikuje swoją największą pracę “Historię literacką Prowincji Prus Zachodnich”. Od 1916 r. aż do śmierci w 1922 roku mieszka przy Hardenbergstraße opatrzone później numerem 3.

Jego matka Agatha Pompecki z domu Glock urodziła się 5 lutego 1850 r. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie w 1869. Pracowała w Miejskiej Szkole dla dziewcząt w Świeciu jako nauczycielka robót ręcznych. Zamieszkała z synem w Oliwie i tu mieszkała aż do 1942/45 roku. Dalsze jej losy nie są znane.
Bruno i jego ojciec zostali pochowani w Oliwie ale nie ma śladu po grobach.

Biografowie Bruno Pompeckiego piszą, że z powodu alkoholizmu miał kłopoty z pracą, ale wspominają, że pracował w Oliwie w szkole prywatnej. W książce adresowej z 1920-21 roku podano że pracował w szkole średniej dla chłopców mieszczącej się w Pałacu Opatów (Höhere Knabenschule im zu Schloß Oliva).

Grażyna NiemyjskaHerm. Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Herm. Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Bergstraße 7):
Dahlmann, Math , wdowa (Wwe.).
Drochner, Horst, kupiec (Kaufmann).
Drochner, Meta, wdowa po adwokacie (Rechtsanwaltswitwe).
Fieguth, Heinrich, Altsitzer.
Göring, Peter, emerytowany major, właściciel ziemski (Gutsbesitzer. Major i. R.).
Hoffmann, Curt, dentysta (Dentist).
Jacobsen, Leo, księgowy (Buchhalter).
Penner, Marie, rentierka (Rentiere).
Rebyla, Irene, panna (Fräul.).
Schamschula, Josef, główny urzędnik ds. budownictwa (Oberbaurat).
Schwedowski, Johann, komisarz policji (Polizeikommissar).
Stemcke, Bertha, rentier (Rent.).
Wiebe, Heinrich, rentier (Rent.).


Johann Schwedowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Johann Schwedowski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.