Start  ›  Ulice  ›  Podhalańska  ›  Am Wächterberg 13  ›


W głębi budynek nr 13 przy ulicy Podhalańskiej w Oliwie. Po lewej dom nr 8 przy ul. Słonecznej.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Dom nr 13 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie. 11. 12. 2014.
Fot. Tomasz Leżyński.Budynek nr 13 widoczny z ul. Podhalańskiej w dn. 09. 08. 2015 r.
Pobrano ze strony www.FotoPolska.eu (fot. Elmis).Budynek nr 13 przy ul. Podhalańskiej zburzony w dniu 26. 09. 2019 r.
Pobrano z Facebook dn 25. 09. 2019. Tomasz Strug.Pozostałości po zburzonym ponad 100 letnim budynku stojącym przy ul. Podhalańskiej 13 w Oliwie, znajdującym się w zabytkowej części Oliwy.
Fot. Tomasz Leżyński dn. 26. 09. 2019.


Zobacz: Zburzono kamienicę przy Podhalańskiej 13,
www.StaraOliwa.pl, 27. 09. 2019 r., fragmenty:

Inwestycję prowadzi w tym miejscu deweloper Becher z Kielc w oparciu o pozwolenie na „Przebudowę z rozbiórką o garaż podziemny wraz z remontem kapitalnym budynku wielorodzinnego mieszkalnego”. Budynek nie był w rejestrze zabytków a jedynie w ewidencji, jednak znajdował się na terenie układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego - wpisanym w całości do rejestru zabytków.
[...]
Pozwolenie od Konserwatora Miejskiego było na przebudowę i budowę parkingu podziemnego. Kamienicę jednak wyburzono do końca, co jest niezgodne z przepisami, gdyż leży ona w układzie urbanistycznym wpisanym w rejestrze zabytków. – mówi Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. – Na wyburzenie potrzebna jest zupełnie inna decyzja. Będziemy wszczynać postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.


Sprawa rozbiórki kamienicy przy ul. Podhalańskiej 13, "RDO"
Nielegalnie zburzono kamienicę w Oliwie?
Deweloper tłumaczy powody rozbiórki kamienicy przy...
Konserwator zgłosi do prokuratury zburzenie kamienicy...
Pomorski Konserwator Zabytków chce wiernej odbudowy...
Kamienica w Oliwie ma zostać odtworzona


 Reidhardt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fredrisch Winkler. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Amalie Kunz. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Amalie Kunz. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Amalie Kunz. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Bartesch (1936-1938). Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Gustav Kuhn. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera. Anna Kuhn. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Właścicele budynku wg ksiąg adresowych (1916-1942):
Reidhardt - 1916.
Fredrisch Winkler - 1927.
Amalie Kunz - 1929-1931.
Gustav Kuhn - 1933-1939.
Anna Kuhn - 1940-1942.


 Anna Kuhn. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.