Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 82  ›


Fragment fotografii lotniczej. Od lewej nr 85/84 oraz nr 83/82.   Herder Institut, "Gdañsk na fotografii lotniczej...", Wroc³aw 2010 r.


Zdjêcie wykonane w po³owie lat 60 z przyczó³ka zwalonego wiaduktu nad ul. Polanki. Na zdjêciu budynki przy Polanki 84/85 i 82/83.
ród³o: www.StaraOliwa.pl.Fragment planu kartograficznego Oliwy z 1938 roku.
Pobrano z Internetu.Prochnow. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Adelheid Bentlin. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Walter Bentlin. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rich. Promann. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rich. Promann. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rich. Promann. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rich. Promann. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Okroy. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Meinem lieben Schwager, dem Oberlokomotivführer Johann Labudda früher Oliva, Pelonker Straße 82, jetzt RotlweiljNeckar, Klaraslraße 4, zum 4 0 jäh r i gen Die n s t - i u b i I ä u m die b es t en Glückwünsche. Sdlwäqerin Anna Okroy Leonberg/Würlt., Halde n51raße 6 Johann Labudda. Oliva, Pelonker Straße 82 (Oliwa lata 1937-1942).
Internet: www.danzig.de - Sterbeanzeigen.Rosalie Okroy. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Rosalie Okroy. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Rosalie Okroy. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.