Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonken Straße 109  ›


Am 8. Dezember 1961 ging~eine liebe Mutter Hedwig Opilz geb. Beyer im 75. Lebensjahr in Frieden heim. I Hildeg ard Opitz Rheydl, Gracht 41 früher Danzig-Oliva, Pelonker Slraße 109 Internet: www.danzig.de - Sterbeanzeigen.


Fragment fotografii lotniczej. U góry od lewej nr 107, 108 i 109.
Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej...", Wrocław 2010 r.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.