Start  ›  Ulice  ›  Śląska  ›  Konradstraße 1  ›

Gazownia wraz z wodociągami funkcjonowała w ramach firmy Gas- und Wasserwerke Oliva, nadzorowanej przez zarząd gminy.

Wycieczka pracowników Gazowni i Wodociągów do Sopotu. 06. 1926 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Wycieczka pracowników Gazowni i Wodociągów do Sopotu. 06. 1926 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Zobacz: Gazownia w Oliwie, www.gedanopedia.pl:
przy skrzyżowaniu obecnych ulic Śląskiej i Droszyńskiego. Wybudowana staraniem zarządu gminy Oliwa w 1906 roku przez berlińską firmę Anhaltische Maschinenbaugesellschaft, produkcję gazu rozpoczęła w listopadzie 1907.
[...]
Po przyłączeniu Oliwy do Gdańska zamknięta 14 VI 1928, po przeprowadzeniu do Oliwy gazociągu z Gdańska.
[...]
Od 1987 roku istnieje w tym samym miejscu rozdzielnia gazu dla Przymorza i Zaspy.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1920-1921 roku (Ladestraße 1):
Borowski, August, Bes.
Daschke, Johannes, robotnik (Arb.).
Worch, Robert, Gaswerfsinspekt.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Gasanstalt. Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1928 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1931 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1933 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1934 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gazownia Miejska w Oliwie. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Landesarbeitsamt Danzig, Zweigstelle Oliva - Urząd Pracy.
Städt. Koksverkaufs-Kasse - sprzedaż koksu.
Heeresarchiv-Zweigstelle Danzig - oddział archiwum wojskowego.


Gasanstalt Oliva, am Güterbahnhof. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Gasanstalt Oliva, am Güterbahnhof (ul. Śląska 1). Książka tel. z 1916 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Gazownia oliwska. Fragment fotografii lotniczej. Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej w okresie międzywojennym", Wrocław 2010 roku.


Gasanstalt Oliva. Ladestraße 1. Fragment mapy z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt Oliva. Ladestraße 1. Mapa kartograficzna z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Jan Daniluk, "Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945)", "Dzieje Najnowsze", Warszawa 2012. Str. 36-37:
W grudniu 1939 r. wynajęto obiekt od gdańskiej fabryki czekolady „Anglas”. Dodatkowe dwa budynki o konstrukcji drewnianej (Schuppen, „szopa”) pozyskano od kupca gdańskiego Martina Knaaka, a co najmniej jeden (prawdopodobnie również szopę lub barak) także od Edmunda Klawikowskiego. Oprócz powyższego jako tymczasowy magazyn służył leżący w sąsiedztwie budynek użyczony przez gazownię miejską (Durchgangslager Gaswerk). Do lutego 1941 r. archiwum zajmowało łącznie pięć obiektów. Obiekt przynależny gazowni miejskiej pełnił funkcję jedynie przejściowego pomieszczenia, stąd też gdy zimą 1941 r. musiał zostać opróżniony i zwrócony, nie wpłynęło to w większym stopniu na działalność placówki.
[...]
Gazownia została uruchomiona w 1907 r. W czasie wojny na jej terenie mieściła się także kwatera jednego z pododdziałów gdańskiego 128 Pułku SA (SA–Heim 24/128).


Zobacz:
Jan Daniluk, "Archiwum w fabryce czekolady", www.gdansk.pl


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1935 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1936-1937 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1937-1938 roku.   Zbiory Piotra Mazurka.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1939 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundbesitzverwaltung. Książka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Stadtwerke Danzig Abt Gaswerk. SA-Heim. Książka adresowa z 1942 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


W pomieszczeniu wynajętym od miejskiej gazowni urządzono tymczasowy magazyn makulatury. Fot. zbiory Wojskowego
Archiwum Federalnego we Fryburgu Bryzgowijskim.Początek strony.