Start  ›  Ulice  ›  S³oneczna  ›  Ottostraße 2  ›


Pocz¹tek zabudowy ul. S³onecznej. Oko³o 1907 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Reidhardt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Reidhardt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Reidhardt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Reidhardt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Ottostraße 2):
Klein, Vitalis, dyrektor w stanie spoczynku (Direktor a. D.).
Klotz, Fritz, radca naukowy (Studienrat).
Köbbert, Bernhard, kotlarz (Kesselschmied).
Krüger, Hedwig, ksiêgowa (Buchhalterin).
Krüger, Lisbeth, ksiêgowa (Buchhalterin).
Krüger, Ottilie, pani (Frau).
Schorries, Gerhard, Banfbeamt.
Woit, Wilhelmine, wdowa (Wwe.).


Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ottilie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Geschw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Geschw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lisbeth Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lisbeth Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Lisb. u Hedw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Ottilie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Geschw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Geschw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Geschw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lisbeth Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lisbeth Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Lisb. u Hedw. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.