Start  ›  Ulice  ›  Słoneczna  ›  Ottostraße 4  ›

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980,
str. 74:
(chór w Oliwie) 5 stycznia 1919 r., zespół występował już w kościele przed polskim kazaniem. Był to pierwszy po wojnie "poranek kolęd", który przygotował z chórem Franciszek Pestka, na pół zniemczony Kaszuba pełniący obowiązki organisty.
str. 77:
(1920/21) Kółko spiewaczy (Polnischer Gesangverein) - to jest Polskie Kółko Śpiewackie. Przy tym ostatnim towarzystwie podano następujący skład zarządu: Präses - Vikar Wysocki, Dirigent - Organist Pestka, Kassiererin Frau Lange, Schriftführer - Frau Borzestowska. Przy innych organizacjach również są nazwiska członków zarządów, wymienione już uprzednio. Z następnych wydań książki adresowej usunięto wykaz polskich towarzystw, pozostawiając jedynie, w roczniku 1925, Polski Chór Kościelny z jego kierownictwem: Vorsitzender: Vikar Kamiński, Edm. 2. Vorsitzerder Frl. Lange, Stanisława. Dirigent: Pestka, Franz, Organist. Schriftführer: Betlejewska, Bronisława. Kassenwart: Guzinska, Helena. Notenwart: Fräul. Nadolska Anna und Fräul. Damps Martha.
str. 95:
Pracą "Lutni" w 1923 r. kierował zarząd, wybrany 9 lutego, składający się z następujących osób: Leon Droszyński - prezes, Bronisław Płuszkiewicz - zastępca, Stefania Lange - sekretarz, Bronisława Betlejewska - zastępca sekretarza, Ossowski - skarbnik, (Teodor) Kupper - zastępca bibliotekarza, Pułczyńska (Łucja) - bibliotekarka, Bratkowa (Marta) i Kreft (Jan) - ławnicy, Franciszek Pestka - dyrygent.
str. 98:
(1924) Zabrakło jednak "Lutni" dyrygenta, gdyż organista F. Pestka popadł w konflikt z organizatorami śpiewactwa i porzucił dyrygenturę.
str. 103:
W roku 1925 zawiesiła najprawdopodobniej swoją działalność tak żywotna poprzednio oliwska "Lutnia". Zamiast niej pojawił się w Oliwie "Polski Chór Kościelny". Przyczyną tej zmiany mógł być brak dyrygenta - bolączka wszystkich chórów polskich w Wolnym Mieście. W nowym, związanym z kościołem zespole powrócił do pałeczki dyrygenta skłócony z "Lutnią" F. Pestka.


Od lewej budynki nr 3, 4, 5 i 6. Przed 1920 rokiem.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Procesja Bożego Ciała. Po prawej budynek nr 4. Fot. z lat 30. XX w.
Zbiory Kuby Kowalskiego (facebook: DawnePrzymorze).Procesja Bożego Ciała. Po prawej budynek nr 4. Fot. z lat 30. XX w.
Zbiory Kuby Kowalskiego (facebook: DawnePrzymorze).Walter Schüßler. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Budynek nr 4 przy ul. Słonecznej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Dom przy ul. Słonecznej nr 4 w Oliwie.   Źródło: ZAPA, maj 1997.Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Ottostraße 4):
Aquado, Charlotte, pani (Frau.).
Hauschild, August, Wallmeister.
Irmer, Erich, kupiec (Kaufm.).
Krieg, Curt, technik budownictwa (Hoch und Tiefbautechniker).
Lange, Bernhard, Deherer i. R..
Rahnenführer, Albert, emeryt (Pensionär).
Schüßler, Walter, architekt i mistrz budowlany (Architekt u. Baugewerksmeister).
Semmler, Fritz, stud. ing..
Stubig, Rosalie, Kanzleibeamtenwitwe.
Swietlick, Magdalene, pracownik pocztowy (Posthelferin).
Wolff, Berthold, Lademeister a. D.


Peschke. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Franz Peschke. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Peschke. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Peschke. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Peschke. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanda Peschke. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanda Peschke. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanda Peschke. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hermann Toigt. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hermann Voigt. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Wanda Peschke. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wanda Peschke. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hermann Voigt. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hermann Voigt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.