Start  ›  Ulice  ›  Słoneczna  ›  Ottostraße 15  ›

Budynek numer 15 wybudowano w 1910 roku.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,
str. 60:
W nieurzędowym, ale opartym na książkach meldunkowych wykazie mieszkańców gminy Oliwa z 1909 r. i z lat następnych prześledzić można spustoszenia dokonane w dziedzinie pisowni nazwisk polskich. Oto kilka przykładów: Hipolit Płuszkiewicz - Pluzkiewic Hipolyt,
str. 66:
W tym czasie (1918-1920) w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: [...] Hipolit Płuszkiewicz;
str. 71:
(1919-04) Kolejną rewizję przeprowadzono w domu działacza Hipolita Płuszkiewicza przy dzisiejszej ul. Słonecznej 15. Tu wyłamano drzwi wejściowe, ukradziono 1000 mk i złoty pierścionek wartości 2000 mik oraz zapasy żywności warte około 1500 mk. Aresztowano także obecnego w mieszkaniu szesnastoleniego syna Płuszkiewicza.
str. 74:
(1918) Do grupy, która przyczyniła się do odrodzenia "Jedności" należeli niewątpliwie: Antoni Abraham, Jakub Strongowski, Dominik Borkowski, Józef Miotk, Franciszek Minikowski, Władysław Piotrowski i inni. Pierwszym prezesem okresu powojennego był Hipolit Płuszkiewicz, a sekretarzem Franciszek Esden-Temipski, zaś skarbnikiem Irena Pawlicka.
str. 75:
Niedługo po tym przedstawieniu, 20 listopada (1919), zorganizowano w sali F. Drzewieckiego jeszcze jeden wieczorek połączony z wystawieniem dwóch przedstawień dziecięcych. Dzieci odegrały obrazek sceniczny "Mały Kościuszko" i komedyjkę "Łakomy Zbyszek". Znane są jedynie dwa nazwiska małych aktorów: dziesięcioletniego Zbyszka Prabuckiego i dwunastoletniej Halinki Zedlewskiej. Przedstawienie przygotowały Irena Pawlicka oraz Gertruda Płuszkiewicz i panna Wieszke, które wystąpiły również w tańcu artystycznym.
str. 76:
Pod koniec 1919 r. - 25 listopada, dziewczęta z Polonii oliwskiej założyły Towarzystwo Pielęgnowania Języka Polskiego. Celem jego było pielęgnowanie literatury i historii polskiej oraz śpiewu polskiego i towarzyskości. Prezeską została Gertruda Płuszkiewiczówna, córka Hipolita,
str. 87:
W styczniu 1922 r. podjęto starania o otwarcie polskiej szkoły w Oliwie. Zapoczątkowano je wiecem zorganizowanym 22 stycznia przez Gminę Polską w Gdańsku w "Vereinhaus". W zabiegach o szkołę brało udział Towarzystwo Ludowe pod prezesurą Hipolita Płuszkiewicza, który funkcję tę, po wyborach 27 marca 1922 r., przekazał Teodorowi Klimkiewiczowi.
str. 94-95:
Cykl imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych zapoczątkowała w 1923 r. w Oliwie Gmina Polska w Gdańsku. Powołany przez nią Komitet Gwiazdkowy zorganizował 5 stycznia w "Karlshofie" gwiazdkę dla dzieci. Otworzył uroczystość prezes Gminy Polskiej Stanisław Leszczyński, a przemówienie wygłosił nauczyciel Antoni Michna. Dalsze punkty programu obejmowały występ baletu dziecięcego "Na ślizgawce", przygotowany przez Gertrudę Wiewiórowską (Płuszkiewiczównę) oraz obrazek sceniczny "Bemadetta" ks. Mazura, w czterech odsłonach, w reżyserii Stefanii Antczakówny kierowniczki ochronki. [...] W trzy dni po tej imprezie, 8 stycznia, zorganizowała wieczornicę oliwska "Lutnia". [...] Droszyńskiego organizatorami wieczornicy byli Bronisław Płuszkiewicz, syn Hipolita i brat Wiewiórowskiej.
str. 112-113:
W czasie obrad (zebranie odbyło się 31 stycznia 1928 r.) dyskutowano o bolączkach, zaniedbaniach, apatii i obojętności narodowej, jakie opanowały polską społeczność Oliwy. Jako przykład tej obojętności podano, iż w 1920 r. zapisało się w Oliwie da polskiej szkoły 70, a obecnie tylko ośmioro dzieci. Zastanawiając się nad środkami zaradczymi zabierali głos miejscowi działacze: A. Maciejewski, A. Zieliński, J. Kreft, H. Płuszkiewicz i ksiądz W. Kowalski, który przestrzegał przed czytaniem nacjonalistycznych gazet niemieckich i polecał gorąco między innymi "Gazetę Gdańską".
str. 142-143:
Przez dłuższy czas przed wybuchem ostatniej wojny trwały w Oliwie starania o równouprawnienie katolików Polaków z Niemcami w dziedzinie usług kościelnych. Najpierw przystąpiło do akcji Towarzystwo Ludowe "Jedność", w imieniu ośmiu towarzystw polskich kierując petycję do biskupa Edwarda O'Rourke domagającą się, aby co niedzielę i święto odbywała się w katedrze oliwskiej między godz. 8 a 10 msza z polskim kazaniem i śpiewem. Petycję podpisali: Hipolit Płuszkiewicz, Karol Wiewiórowski i Henryk Wieczorkiewicz. Ciągle bowiem, jak za czasów pruskich, nabożeństwa i kazania polskie odbywały się tylko dwa razy w miesiącu i to w bardzo niedogodnej porze, bo o godzinie 12 w południe.

Pensjonat "Waldheim" funkcjonował w budynku od około 1911 do około 1927 roku.

Pension Waldheim, Oliva Ottostraße 15. Ecke Jahnstraße.
Luftkurort und Ostseebad Oliva bei Danzig, 1914.Ewald. Zimmerer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Płuszkiewicz. Wykaz towarzystw. Pierwszy ilustrowany prze-wodnik po Gdańsku, 1922.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Waldheim". Ottostraße 15. Przewodnik z 1928 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od co najmniej 1927 roku w budynku mieszkał sędzia dr Gustav Bohn. Podaje go jeszcze ostatnia ksęga adresowa z 1942 roku.


Puste działki nr 11-14 i budynek numer 15. Przed 1920 rokiem.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Oliwa ul. Słoneczna nr 15. Widok z ul. Słonecznej. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Oliwa ul. Słoneczna nr 15. Widok z ul. Liczmańskiego. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Widok z ul. Liczmańskietgo. Po lewej nr 15, w środku nr 3. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Oliwa lata 70. Budka stala na ul. Słonecznej rog Liczmańskiego.
Zbiory ? (pobrano z internetu).Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Mueck. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.