Start  ›  Ulice  ›  Słoneczna  ›  Ottostraße 15  ›

Budynek numer 15 wybudowano w 1910 roku.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,
str. 60:
W nieurzędowym, ale opartym na książkach meldunkowych wykazie mieszkańców gminy Oliwa z 1909 r. i z lat następnych prześledzić można spustoszenia dokonane w dziedzinie pisowni nazwisk polskich. Oto kilka przykładów: Hipolit Płuszkiewicz - Pluzkiewic Hipolyt,
str. 66:
W tym czasie (1918-1920) w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: [...] Hipolit Płuszkiewicz;
str. 71:
(1919-04) Kolejną rewizję przeprowadzono w domu działacza Hipolita Płuszkiewicza przy dzisiejszej ul. Słonecznej 15. Tu wyłamano drzwi wejściowe, ukradziono 1000 mk i złoty pierścionek wartości 2000 mik oraz zapasy żywności warte około 1500 mk. Aresztowano także obecnego w mieszkaniu szesnastoleniego syna Płuszkiewicza.
str. 74:
(1918) Do grupy, która przyczyniła się do odrodzenia "Jedności" należeli niewątpliwie: Antoni Abraham, Jakub Strongowski, Dominik Borkowski, Józef Miotk, Franciszek Minikowski, Władysław Piotrowski i inni. Pierwszym prezesem okresu powojennego był Hipolit Płuszkiewicz, a sekretarzem Franciszek Esden-Temipski, zaś skarbnikiem Irena Pawlicka.
str. 75:
Niedługo po tym przedstawieniu, 20 listopada (1919), zorganizowano w sali F. Drzewieckiego jeszcze jeden wieczorek połączony z wystawieniem dwóch przedstawień dziecięcych. Dzieci odegrały obrazek sceniczny "Mały Kościuszko" i komedyjkę "Łakomy Zbyszek". Znane są jedynie dwa nazwiska małych aktorów: dziesięcioletniego Zbyszka Prabuckiego i dwunastoletniej Halinki Zedlewskiej. Przedstawienie przygotowały Irena Pawlicka oraz Gertruda Płuszkiewicz i panna Wieszke, które wystąpiły również w tańcu artystycznym.
str. 76:
Pod koniec 1919 r. - 25 listopada, dziewczęta z Polonii oliwskiej założyły Towarzystwo Pielęgnowania Języka Polskiego. Celem jego było pielęgnowanie literatury i historii polskiej oraz śpiewu polskiego i towarzyskości. Prezeską została Gertruda Płuszkiewiczówna, córka Hipolita,
str. 87:
W styczniu 1922 r. podjęto starania o otwarcie polskiej szkoły w Oliwie. Zapoczątkowano je wiecem zorganizowanym 22 stycznia przez Gminę Polską w Gdańsku w "Vereinhaus". W zabiegach o szkołę brało udział Towarzystwo Ludowe pod prezesurą Hipolita Płuszkiewicza, który funkcję tę, po wyborach 27 marca 1922 r., przekazał Teodorowi Klimkiewiczowi.
str. 94-95:
Cykl imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych zapoczątkowała w 1923 r. w Oliwie Gmina Polska w Gdańsku. Powołany przez nią Komitet Gwiazdkowy zorganizował 5 stycznia w "Karlshofie" gwiazdkę dla dzieci. Otworzył uroczystość prezes Gminy Polskiej Stanisław Leszczyński, a przemówienie wygłosił nauczyciel Antoni Michna. Dalsze punkty programu obejmowały występ baletu dziecięcego "Na ślizgawce", przygotowany przez Gertrudę Wiewiórowską (Płuszkiewiczównę) oraz obrazek sceniczny "Bemadetta" ks. Mazura, w czterech odsłonach, w reżyserii Stefanii Antczakówny kierowniczki ochronki. [...] W trzy dni po tej imprezie, 8 stycznia, zorganizowała wieczornicę oliwska "Lutnia". [...] Droszyńskiego organizatorami wieczornicy byli Bronisław Płuszkiewicz, syn Hipolita i brat Wiewiórowskiej.
str. 112-113:
W czasie obrad (zebranie odbyło się 31 stycznia 1928 r.) dyskutowano o bolączkach, zaniedbaniach, apatii i obojętności narodowej, jakie opanowały polską społeczność Oliwy. Jako przykład tej obojętności podano, iż w 1920 r. zapisało się w Oliwie da polskiej szkoły 70, a obecnie tylko ośmioro dzieci. Zastanawiając się nad środkami zaradczymi zabierali głos miejscowi działacze: A. Maciejewski, A. Zieliński, J. Kreft, H. Płuszkiewicz i ksiądz W. Kowalski, który przestrzegał przed czytaniem nacjonalistycznych gazet niemieckich i polecał gorąco między innymi "Gazetę Gdańską".
str. 142-143:
Przez dłuższy czas przed wybuchem ostatniej wojny trwały w Oliwie starania o równouprawnienie katolików Polaków z Niemcami w dziedzinie usług kościelnych. Najpierw przystąpiło do akcji Towarzystwo Ludowe "Jedność", w imieniu ośmiu towarzystw polskich kierując petycję do biskupa Edwarda O'Rourke domagającą się, aby co niedzielę i święto odbywała się w katedrze oliwskiej między godz. 8 a 10 msza z polskim kazaniem i śpiewem. Petycję podpisali: Hipolit Płuszkiewicz, Karol Wiewiórowski i Henryk Wieczorkiewicz. Ciągle bowiem, jak za czasów pruskich, nabożeństwa i kazania polskie odbywały się tylko dwa razy w miesiącu i to w bardzo niedogodnej porze, bo o godzinie 12 w południe.

Zocacz: Płuszkiewicz, Liczenie ludności polskiej, 1919

Pensjonat "Waldheim" funkcjonował w budynku od około 1911 roku.


Ewald. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ewald. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Pension Waldheim, Oliva Ottostraße 15. Ecke Jahnstraße.
Luftkurort und Ostseebad Oliva bei Danzig, 1914.Ewald. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ewald. Zimmerer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Pensjonaty: Grau i Ritter. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Ottostraße 15):
Dr. Bohn, Gustav, sędzia (Amtsrichter).
Lenz, Ingo, Geh. Justizrat.
Leppke, Johannes, podróżujący w interesach (Geschäftsreisend.).
Motschmain, Rosa, utrzymanie prywatne (Privatiere).
Mück, Paula, nauczycielka (Lehrerin).
Mueck, Ernst, utrzymanie prywatne (Privatier).
Pluzkiewicz, Gertrud, asystentka biurowa (Bürogehilfin).
Pluzkiewicz, Hypolit, rentier.
Ritter, Marie, właścicielka domu (Pensionsinhaberin).
Rothe, Elise, wdowa (Witwe).
Schlücker, Olga, rentierka (Rentiere).


Płuszkiewicz. Wykaz towarzystw. Pierwszy ilustrowany prze-wodnik po Gdańsku, 1922.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Waldheim". Ottostraße 15. Przewodnik z 1928 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od co najmniej 1920 roku w budynku mieszkał sędzia dr Gustav Bohn. Ur. 20 marca 1887 r. w Gdańsku. W 1905 r. ukończył Königliches Gymnasium w Gdańsku. Podaje go jeszcze ostatnia ksęga adresowa z 1942 roku.


Puste działki nr 11-14 i budynek numer 15. Przed 1920 rokiem.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Oliwa ul. Słoneczna nr 15. Widok z ul. Słonecznej. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Oliwa ul. Słoneczna nr 15. Widok z ul. Liczmańskiego. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Widok z ul. Liczmańskietgo. Po lewej nr 15, w środku nr 3. 1972 r.
Pobrano ze strony www.Fotomemoria.pl.Oliwa lata 70. Budka stala na ul. Słonecznej rog Liczmańskiego.
Zbiory ? (pobrano z internetu).Ewald. Hipolit Płuszkiewicz. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Mueck. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Ewald. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gertrude Bonus. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.