Start  ›  Ulice  ›  Spacerowa  ›  Köllner Chaussee 17/18  ›


Ul. Spacerowa oraz Młyn Oliwski. Koniec lat 60 XX wielu.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Młyn Oliwski. Posesja nr 18. Fotografia wydana w 1964 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Ul. Spacerowa i fragment młyna. Początek XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ul. Spacerowa i młyna. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

  Upaństwowienie młyna "J. Dahlmana".          Internet: www.dziennikiurzedowe.gow.pl.


Początek strony.