Start  ›  Ulice  ›  Œwiêtope³ka  ›  Yorkstraße 1  ›


Reprodukcja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.

Hermann Dunkel. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hermann Dunkel. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hermann Dunkel. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fragment kolorowanego planu Gdañska (Oliva, Yorkstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago..Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Emma Lützow. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.