Start  ›  Ulice  ›  Œwiêtope³ka  ›  Yorkstraße 2  ›


Reprodukcja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
Zietenstraße. Fragment planu Oliwy wydanego w 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Martin Knaak. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kumm. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kumm. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Richard Müller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Richard Müller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Ziethenstraße 2):
Müller, Richard, rentier (Rent.).
Andres, Otto, rentier.


Richard Müller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Richard Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Richard Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anders. Geschwister. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anders. Geschwister. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anders. Geschwister. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fragment kolorowanego planu Gdañska (Oliva, Yorkstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago..Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Paul Kadatz. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.