Start  ›  Ulice  ›  Tatrzańska  ›  Am Karlsberg 5  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom czynszowy ul. Tatrzańska nr 5. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).Oliwa. Budynki nr 2-6 przy ul. Tatrzańskiej. Widok z 1973 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Oliwa. Ul. Tarzańska nr 4-6. Widok ulicy z 2007 roku.
Fot. Ryszard Petrajtis.
Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


H. Dyck. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Plan wydany przez Miejski Urząd Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.Johann Jankowski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.