Start  ›  Ulice  ›  Tatrzańska  ›  Am Karlsberg 5  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom czynszowy ul. Tatrzańska nr 5. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).

W 1909 roku letników przyjmował (Am Karlsberg 10a): Weide (2 osóby) i Cwicklinski (1 osobę).

W Oliwarer Nachrichten wydawanych od lipca do października 1913 roku Weide reklamował wynajm mieszkań przy ul. Am Karlsberg 10a.

W 1913 roku letników przyjmowali (Am Karlsberg 10a): Cwiklinski (1 osobę), Glazik (2 osoby).


Plan wydany przez Miejski Urząd Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.
Oliwa. Budynki nr 2-6 przy ul. Tatrzańskiej. Widok z 1973 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Oliwa. Ul. Tarzańska nr 4-6. Widok ulicy z 2007 roku.
Fot. Ryszard Petrajtis.
E. Beyer. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Gustav Weide. Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustav Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustav Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustav Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustav Weide. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Am Karlsberg 17a):
Arnoldt, Elma, księgowa (Buchhalterin).
Arnoldt, Wally, nauczyciel w stanie spoczynku
(Lehrer a. D.).
Cwiklinski, Helene, wdowa (Witwe).
Dyck, Heinrich, właściciel domu (Hausbesiker).
Ewert, Lina, utrzymanie prywatne (Privatiere).
John, Lina, wdowa (Wwe.).
Winograd, nie podano imienia, Sucher.


Heinrich. Dyck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich. Dyck. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich. Dyck. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Johann Jankowski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.