Start  ›  Ulice  ›  Tatrzañska  ›  Am Karlsberg 8-9  ›

W 1909 roku letników przyjmowali (Am Karlsberg 7, 8): Dultz (5 osób) - Am Karlsberg 7, Wittrin (1 osobê) - Am Karlsberg 8.


Pani R. Müller. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.
Else Schmidt. Reklama. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustav Loewing. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Plan wydany przez Miejski Urz¹d Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.
1899-1903 - Richard Dultz - G³ówny urzêdnik gminny.
1913-1916 - R. Müller - Rechtsanwalt-Witwe (wdowa po prawniku).
1925 - Gustav Loewing - Büro, Danzig, Rennerstiftsgasse 1.
1927-1929 - Oberförsterei Neu-Ramuck, Kr. Allenstein (Olsztyn).
1931-1935 - Lykusen b. Allenstein (Olsztyn), Villa Seeheim.
1936-1942 - Königsberg (Kaliningrad) Pr. Beethovenstraße 27.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Dultz (Haupthmann). Ksi¹¿ka adresowa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Müller. Frau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Müller. Wdowa. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Müller. Wdowa. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Müller. Wdowa. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Am Karlsberg 13):
Schmidt, Karl, (Magistratsbeamter).

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Am Karlsberg 14):
Loewig, Gustav, kupiec (Kaufmann).
Stolzenberger, Margarete, Hausdame.
Suhr, Lucie, ogrodnik (Gärtn.).
M. Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Vikt. Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Vikt. Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Vikt. Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Vikt. Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Margarete Schipp. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.