Start  ›  Ulice  ›  Wita Stwosza  ›  Kronprinzenallee 5 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (czynszowy) ul. Wita Stwosza nr 5. Rok wykonania karty: 1982-1983 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).Ul. Wita Stwosza (Kronprinzenallee) około 1910 roku.
Internet: www.eBay.de.


Na pocztówce na pierwszym planie po lewej numery 1, 3, 5, 7 i po prawej 10, 12, 14. Część domów nie zachowała się.


Budynek nr 5 przy ul. Wita Stwosza w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Lenius. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Katharina Gallasch. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Katharina Gallasch. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


E. Gallasch. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Käthe Gallasch. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Katharina Gallasch. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hans Zamek. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


"Wiec przedwyborczy PPS [Polska Parta Socjalistyczna] w Oliwie. W lokalu partyjnym PPS w Oliwie, Al. Sprzymierzonych 5, odbył się wielki wiec przedwyborczy PPR [Polska Parta Robotnicza]. ... Słowo wstępne wygłosił buristrz Oliwy, ob. Lewiński, prezes PPR, przewodniczył ob. Kochański Jerzy, prezes Komitetu Dzielnicowego PPS - Oliwa."

Burmistrz Oliwy Lewiński. Dziennik Bałtycki nr 71 z 13. 03. 1946 r.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.
Karol Jarema. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Käthe Gallasch. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Käthe Gallasch. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Käthe Gallasch. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berhard Zamek. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Berhard Zamek. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Hans Zamek. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hans Zamek. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.