Start  ›  Ulice  ›  Stanisława Witkiewicza  ›  Paulastraße 4 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Witkiewicza nr 4. Rok wykonania karty: 1982-1983 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).Budynek nr 4 przy ul. ul. Stanisława Witkiewicza.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 4 przy ul. Stanisława Witkiewicza. Fot. Robert Krygier 2016.
Pobrano z www.FotoPolska.eu.Budynek nr 4 przy ul. Stanisława Witkiewicza. Fot. Robert Krygier 2016.
Pobrano z www.FotoPolska.eu.Monitor Polski. Łódź 14 października 1946 roku:
Referat Spraw Inwalidzkich przy Staroście Grodzkim w Gdyni niniejszym ogłasza, że Korczyk Ludwik, syn Jakuba i Marii, ur. 24 lipca 1894 r., w Lipsku, pow. Biała Podlaska, z zawodu porucznik w stanie spoczynku, zamieszkały ostatnio w Warszawie, ul. Pokorna Nr 12, został powołany do służby wojskowej i w stopniu porucznika brał udział w powstaniu w Warszawie w 1944 r. Od tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomości. Żona wymienionego Korczyk Anna, zamieszkała obecnie w Oliwie, ul. Witkiewicza Nr 4, pow. gdański, wniosła podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy w czasie działań wojennych i o przyznanie jej zaopatrzenia po nim.Gustaw Tavernier. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Gustav Dieckert. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Dieckert. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Dieckert. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Dieckert. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Dieckert. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Clara Dieckert. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Clara Dieckert. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Clara Dieckert. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Clara Dieckert. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Clara Dieckert. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Clara Dieckert. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Clara Dieckert. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.