Start  ›  Ulice  ›  Stanis³awa Witkiewicza  ›  Paulastraße 7 ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Grottgera nr 2A. Rok wykonania karty: 1982-1983 (Sz. Radziwi³owicz, M. Lêcznarowski).

Stanis³awa Witkiewicza 7 -› Artura Grottgera 2A.


Budynek nr 2a przy ul. ul. Artura Grottgera.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.Ernst Witte. Hauptmann a. D. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Gustav Tavernier. Przez wiele lat w³aœciciel budynków nr 12-14 przy ulicy Pelonker Straße (Polanki), willi "Louise", "Viktoria" i "Elisabeth" przy ul. Kronprinzenallee (Wita Stwosza) oraz domów nr 7 do 9 przy ul. Georgstraße (Obroñcow Westerplatte). By³ te¿ w³aœcicielem domów nr 3-8 przy ul. Paulastraße (Witkiewicza).Villa "Martha". Gustaw Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustaw Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustaw Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gustaw Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Paulastraße 7):
Bradtke, Paula, pracownica biurowa (Bürohilfsarbeiterin).
Czapiewski, Johannes, rentier.
Hoffmann, Albert, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.).
Klein, Anna, wdowa (Witwe).
Krüger, Käthe, ksiêgowa (Buchhalterin).
Märker, Otto, adwokat (Rechnungsrat).
Meyer, Irma, pracownik pocztowy (Postaushelferin).
Schrock, Paul, emeryt (Pensionär).
Witte, Ernst, pracownik ubezpieczeniowy (Bersicherungsbeamter).


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ernst Witte. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ernst Witte. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ernst Witte. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Franz Kühl. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.