Start  ›  Ulice  ›  Wiatraczna  ›


M. Granke, M. KuŸniak, Informator Miasta Gdañska, Gdynia 1946 rok.           Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Mühlenhofer Weg (i Mühlenhof) -› Wiatraczna -› Œl¹ska.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Konradstraße - Œl¹ska -›
1 - 3
‹- Bremer Straße - Lêborska -›


 Google Maps 
 Fragment planu Oliwy: M. Granke, M. KuŸniak, Informator
Miasta Gdañska, Gdynia 1946 rok.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Knopffabeik A.-G. Fabryka guzików. Reklama z 1924 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Zobacz: Fabryka guzików - ul. Polanki nr 11."Celoika". M. Krebs. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


"Celoika" A.-G. Celluloid-Kamm- und Kunstwarenfabrik (oko³o 1925-1931). Dyrektor M. Krebs.Danziger Textil Manufaktur - Grunwaldzka 303 (1937-1942).Zobacz: "Ma³a Warszawa" w miêdzywojennym Gdañsku.


Emaliowana tabliczka z nazw¹ ulicy wykreœlonej w 1999 roku. Fot. z 03. 2021.   Kuba Kolwalski (FB Dawne Przymorze).


"Freya". Krebs. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Freya". Moritz Krebs. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Celoika". Moritz Krebs. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Celoika". Moritz Krebs. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Celoika". Moritz Krebs. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Textil Manufaktur. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Minna Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Max Backsch. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Stadt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Mühlenhof. Fragment mapy wydanej oko³o 1837 roku.
Pobrano z Internetu.


Ksi¹¿ka adresowa z 1897 roku:
Mühlenhof 1
Block, Heinrich, Schmied. Bollin, Franz, Arbeiter. Stankowski, Josef.
Mühlenhof 2
Arndt, Johann, Arbeiter. Bankewitz, Anton, Arbeiter. Bieschkowski, Johann, Schäfer. Junski, Carl, Arbeiter. Moca, Franz, Arbeiter. Prehna, Rosalie, geb. Schwabe, Ww.
Mühlenhof 3
Balitzki, Jacob, Arbeiter. Pioch, Heinrich, Arbeiter. Scheel, Hermann, Arbeiter.
Mühlenhof 5
Krause, Johann, Arbeiter. Qniatkowski, Jacob, Wirthschafter. Rief, Emil, Arbeiter.

Ksi¹¿ka adresowa z 1898 roku:
Mühlenhof 1
Block, Heinrich, Schmied. Bollin, Franz, Arb. Stankowski, Josef, Arb.
Mühlenhof 2
Arndt, Johann, Arb. Bankewitz, Anton, Arb. Bieschkowski, Johann, Schäfer. Junski, Karl, Arb. Mosa, Franz, Arb. Prehna, Rosalie, geb. Schwabe.
Mühlenhof 3
Balitzki, Jakob, Arb. Bartsch, Hermann, Arb. Pioch, Heinrich, Arb. Scheel, Hermann, Arb.
Mühlenhof 5
Davidowski, Franz, Arb. Krause, Johann, Arb. Quiatkowski, Jakob, Wirthschafter. Riek, Emil, Arb.
Ackerland. Kumm. Arndt. Pankewitz. Mosa. Fürstenberg. Balitzki. Krause. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Fürstenberg. Windmotor. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Fürstenberg. Windmotor. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Fürstenberg. Windmotor. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Mühlenhof. Fragment mapy wydanej w 1908/1909 roku.
Przekaza³ artysta fotografik Krzysztof Kamiñski z Oliwy.Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Mühlenhof) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Mühlenhof. Wojskowy Instytut Geograficzny 1938-1939.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
Weißhof A.G. Danzig. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Weißhof A.G. Danzig. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Weißhof A.G. Danzig. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Militärfiskus. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Mühlenhof):
Dombrowski, Auguste, wdowa (Witwe).
Dombrowski, Bernhard, kolejarz (Eisenbahnarbeiter).
Dombrowski, Franz, stoczniowiec (Schiffbauer).
Formahl, Johann, robotnik (Arb.).
Herrmann, Franz, majster w fabryce (Werkmeister).
Kapalinke, Karl, robotnik (Arbeiter).
Kompmann, Wilhelm, Kaufm. Angestellter.
Lemanczyk, Johann, robotnik (Arbeiter).
Peters, Paul, robotnik (Arbeiter).
Strumpel, Franziska, wdowa (Witwe).


Schutzpolizei Danzig. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Danzig (Schutzpolizei). Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Senat Danzig (Schutzpolizei). Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


Deutsches Reichsstatthalterei des Reichsgauses Danzig-Westpr.
Ksi¹¿ka adr. z 1940-41 r.
  Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Senat Danzig (Schutzpolizei). Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat (Hochbauamt) Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.