Start  ›  Ulice  ›  Adama Asnyka  ›  Albertstraße 1  ›


Landhaus - dworek. Asnyka 1. Widok z około 1910 r. Spalony w 1945 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Landhaus - dworek. Asnyka 1. Widok z około 1910 r. Spalony w 1945 r.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Ul. Asnuka 1. Z albumu rodziny Grimmer. Koniec lat 20. XX w.
Ze zbiorów prywatnych oliwianki.Po lewej budynek przy ul. Asnyka 2 i nieistniejący obecne nr 1. Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Ul. Wita Stwosza. Po lewej nr 1 i w głebi nr 1 przy ul. Asnyka. Ok. 1924 r.
Pobrano ze strony www.StaraOliwa.pl.Jeszy Sawicki, Oliwa lata czterdzieste, Rękopis, Gdańk 2009 r.: "Przy alei Sprzymieżonych (Wita Stwosza) została spalona narożna willa, leżąca na posesji Asnyka 1" [przełom lat 1945/1946].

Zobacz:
Projekty dla gdańskiej Oliwy – architekt Kurt Arnheim.
Karina Rojek, 1 marca 2014 r., fragment:
W rocznikach pisma „Ostdeutsche Bauzeitung” obejmujących lata 1907 – 1913, udostępnionych cyfrowo przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego odnalazłam wiele projektów dotyczących gdańskiej Oliwy, których autorem jest niejaki Kurt Arnheim. Projekty obejmują głównie budynki mieszkalne – domy jedno-, dwu- i czterorodzinne, ale jest także zajazd, leśniczówka, dom myśliwski, szkoła, budynki gospodarcze.

Zrealizowane oliwskie projekty Kurta Arnheima:
Ul. Asnyka 1.
Ul. Leśna 12.
Ul. Pomorska 57.
Ul. Tetmajera 5.
Ul. Wita Stwosza 1.

Projekty Kurta Arnheima

Zobacz:
Arnheim w Oliwie (1903-1921)
Eugen Arheim - Wita Stwosza 1
Karl Arnheim - Wita Stwosza 22


Curt Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Curt Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Albertstraße 1):
Arnheim, Kurt, architekt. Fluhs, Andreas, inżynier (Ingenier). Jahn, Ida, wdowa po aystencie kolejowym (Oberbahnassistentenwitwe).
Kurt Arnheim. Reklama. Książka adr. gminy Oliwa z 1920-21 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa z 1924 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


K. Arnheim. Książka adresowa gminy Oliwa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. F. Roschkowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. F. Roschkowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Roschkowski, Franz Bruno. Dokument z 1937 roku.
Zbiory Kuby Kowalskiego (Facebook: Dawne Przymorze).


Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Reklama z 1962 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Kurt Arnheim. F. Roschkowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Roschkowski. Książka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kurt Arnheim. Roschkowski. Książka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Kurt Arnheim. Roschkowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Kurt Arnheim. Roschweg. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Kurt Arnheim. Roschweg. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.