Start  ›  Ulice  ›  Tadeusza Bora Komorowskiego  ›  Colbatzer Straße 104  ›


Leonard Wiszniewski, Ziemia Gdańska w XXV-leciu PRL, Gdańsk 1969: "W latach 1955 - 1967 powstała i rozwinęła się oliwska Fabryka Maszyn Przemysłu Paszowego oraz Fabryka Farb i Lakierów".


Dziennik Bałtycki z 15 listopada 1956 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 16 listopada 1960 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 20 kwietnia 1962 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 31 maja 1962 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 26 września 1962 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 13 grudnia 1963 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 11 lutego 1964 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 8 lutego 1969 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.
Ustalenie listy przwedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. "Polifarb-Oliwa". Opublikowano dn. 07.03.1988 r.
Archiwum DawnaOliwa.pl.


Opakowanie reklamowe po zapałkach. Lata 80. XX w.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

 Fragment papieru korespondencyjnego. Lata 20. XX w.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Reklama z prospektu "Port Gdańsk?" wydanego w 1929 roku.
Archiwum DawnaOliwa.pl.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Reklama z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu pracownika.
Początek zatrudnienia dn. 15. VII. 1945 r.
Przekazał Paul Prill w 2018 r.


M. Granke i M. Kuźniak, Inf. miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Kaiążka telefoniczna z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Dziennik Bałtycki z 25 maja 1957 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu pracownika. 1960 r.
Przekazał Paul Prill w 2018 r.


 "Polifarb-Oliva". Fot. z około 2000 roku. Przekazał Paul Prill w 2018 r..
 Kalendarum (DAOL - Polifarb):

1923 

Powstaje fabryka Danziger Oel Lacke G.m.b.H. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

1939-1945 

Produkcja wyłącznie na potrzeby hitlerowskiego przemysłu zbrojeniowego.

23.03.1945 

W czasie nalotów na Gdańsk zbomardowano firmę DAOL. Nie odnotowano większych zniszczeń.

11.1945 

Uruchomiono produkcję farb.

10.12.1948 

DAOL przejmuje Skarb Państwa.

1955 

Przeprowadzono kontrolę Fabryki Farb i Lakierów w Gdańsku-Oliwie pod względem dyscypliny płac.

1956 

Fabryka Farb i Lakierów przyjmuje nazwę Gdańska Fabryka Farb i Lakierów.

28-10-1959 

Gdańska Fabryka Farb i Lakierów opatentowała m.in. "Sposób otrzymywania farby przeciwkorozyjnej" i "Sposób otrzymywania farby rdzochronnej chromianowej".

1960-1969 

Rozpoczęcie i produkcja farb dla przemysłu okrętowego.

1971 

Gdańska Fabryka Farb i Lakierów przyjmuje nazwę Polifarb-Oliwa. Fabryka należy do zrzeszenia Polifarb (zjednoczenia przemysłu farb i lakierów).

1975 

Rozpoczęto budowę zakładu w Gdyni. Budowę prowadzi Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Planowane zakończenie 1977 rok.

01.07.1976 

Trzy trójmiejskie zakłady funkcjonujące pod nazwą Polifarb połączono w jedną firmę nazwaną Polifarb-Oliwa Zakłady Farb w Gdyni.

1979 

Wsztrzymano inwestowanie w zakłady "Polifarb-Oliwa" w Gyni.

01.1987 

"Polifarb-Oliwa" Zakłady Farb w Gdyni opatentowały "Środek do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni stalowych pod szalunki i izolacjo w okrętownictwie".

05.1989 

Politechnika Warszawska i Zakłady Farb w Gdyni "Polifarb-Oliwa" opatentowały "Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych polimerów powłokotwórczych na bazie skrobi".

1980-1989 

Stopniowe uwolnianie rynku w Polce i załamanie się byłego rynku RWPG (spadek produkcji).

1998-2000 

Początek restrukturyzacji firmy "Polifarb-Oliva". Nie powiodły się wielokrotne próby pozyskania zagranicznego inwestora strategicznego.

2000 

Powstały dwie nowe spółki, których stuprocentowym właścicielem jest "Polifarb Oliva".

2002 

"Polifarb-Oliva" został sprywatyzowany.

31.03.2005 

Rada Miasta Gdańska (uchwała XXXVI/1159/05) przyjmuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren Polifarb-Oliwa przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i handlową.

2007-2010 

Na placu przedwojennej firmy DAOL powstało osiedle "Nova Oliva" wybudowane przez firmę Allcon.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 


Wirtualna mapa ze strony www.trojmiasto.pl.2010 "Polifarb-Oliva" w Gdyni w całości przejęty został przez fińską firmę Teknos.
1975-2000
 Wypis z gazet  Zakład "Polifarb-Oliva" w Gdyni.
Internet: www.gdywstecz.blox.pl.

 ZBIORY:


 Lata 20/30 XX wieku Zbiory Kuby Kowalsiego (facebook: DawnePrzymore).

 Lata 20/30 XX wieku Zbiory Krzysztofa Gryndera.
 Lata 30 XX wieku Zbiory Piotra Leżyńskiego. Lata 30 XX wieku Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.