Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 1  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Cystersów nr 1. Rok wykonania karty: 1983 (J. Radowska, A. Kunicka).


M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957:
Ul. CYSTERSÓW. Nr 1 i nr 2 - budynki z ok. poł. XIX w., wzniesione z cegły porozbiórkowej, głównie gotyckiej (w miejscu dawnego folwarku klasztornego).Po prawej dom nr 1 przy ul. Cystersów w Oliwie. W głebi budynek nr 2. Widok z 1908 roku (Trenkler).   Zbiory Piotra Leżyńskiego.

W 1909 roku letników przyjmowali: Stangenberg (7 osób) i Straschewski (2 osoby).


Po prawej fragment budynku nr 1. Około 1910 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Ul. Opacka. W głębi fragment bud. nr 1 przy ul. Cystersów. Około 1915 r.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Od lewej dachy budynków nr 3, 2 i 1. Widok z lat międzywojennych.
Fragment fot. z albumu rodziny Landmann.Dom mieszkalny nr 1 przy ul. Cystersów w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Ul. Cystersów. Po prawej numer 1, 2 i nr 3. Fot. z 27.03.2005 roku.
Fot. Piotr Leżyński.Ul. Opacka w Oliwie. Widok w kierunku ul. Cystersów. Około 1880 roku.   Ze strony FotoPolska.eu (Desperado).


 Od lewej budynek nr 3, 2 i 1. Widok z 1899 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Emma Straschewski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Emma Straschewski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Edith Reich. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Edith Reich. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.