Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 15  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957:

SZAFARNIA (ul. Cystersów 15). Przypuszczalnie z XV w.; budynek pierwotnie dłuższy ku północy, dwukondygnacyjny, później nieco podwyższony. Wnętrze niemal całkowicie przebudowane w czasach późniejszych, jedynie w parterze, w części południowej, zachowała się sala ze sklepieniami gotyckimi wspartymi na 1 filarze. Na ścianach ślady dawnych, obecnie zamurowanych gotyckich otworów okiennych i portalowych. Nad oknami parteru od strony wschodniej ślady gotyckiego fryzu. Spalona w 1945 r. Odgruzowanie i zabezpieczenie murów zewnętrznych w 1956 r. Budynkowi, a zwłaszcza szczytowi południowemu oraz sklepieniom grozi jednak nadal zniszczenie.







 Szafarnia z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Szafarnia. Około 1905 roku.
Zbiory prywatne.


 Po lewej nr 11 i po prawej Szafarnia (15). Około 1900 roku.
Internet: www.bildindex.de.


Spalomy budynek Szafarni. Po prawej budynek szkoły białej.
Około 1957 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.



Spalomy budynek Szafarni. Widok od ul. Stary Rynek Oliwski.
Fot. z 06.03.1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


1908  -  1927  -  Johannes Riebandt  -  Rektor szkoły katolickiej


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Prywatne.




Gdańsk-Oliwa Informator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory prywatne.



 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.