Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 15  ›


Szafarnia z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957:

SZAFARNIA (ul. Cystersów 15). Przypuszczalnie z XV w.; budynek pierwotnie dłuższy ku północy, dwukondygnacyjny, później nieco podwyższony. Wnętrze niemal całkowicie przebudowane w czasach późniejszych, jedynie w parterze, w części południowej, zachowała się sala ze sklepieniami gotyckimi wspartymi na 1 filarze. Na ścianach ślady dawnych, obecnie zamurowanych gotyckich otworów okiennych i portalowych. Nad oknami parteru od strony wschodniej ślady gotyckiego fryzu. Spalona w 1945 r. Odgruzowanie i zabezpieczenie murów zewnętrznych w 1956 r. Budynkowi, a zwłaszcza szczytowi południowemu oraz sklepieniom grozi jednak nadal zniszczenie.Spalomy budynek Szafarni. Widok od ul. Stary Rynek Oliwski. Fot. z 06.03.1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Spalomy budynek Szafarni. Po prawej budynek szkoły białej. Około 1957 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Dawna Szafarnia odbudowana w 1959 r. Fot. Robert Krygier 4. sierpnia 2011.   Pobrano z www.FotoPolska.eu.


Zobacz:
Adam Kromer, Szafarnia, www.Trojmiasto.pl


 Szafarnia. Około 1905 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Po lewej nr 11 i po prawej Szafarnia (15). Około 1900 roku.
Internet: www.bildindex.de.


Katholische Schule. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Freie Stadt Danzig. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Freie Stadt Danzig. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Freie Stadt Danzig. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Freie Stadt Danzig. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Freie Stadt Danzig. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Franziska Miotk. Fryzjerka. Olivaer Nachrichten z 29. 04. 1909 r.
Zbiory www.Polona.pl.


Warter Müller (książki adreswoe: 1916-1939):

1916-1927 - Küster,
1928-1937 - Domküster bei den Kathedrale,
1937-1939 - Elektriker u Domküster bei den Kathedrale.
Kościelny w Oliwie (1913 - 1938), w 1952 roku wyemigrował z Oliwy, zmarł w 1955 roku w Bawarii. Był autorem wielu fotografii przedstawiających Oliwę w tym Katedrę Oliwską.W 1909 roku letników przyjmował Riebandt (6 osób).


1908 - 1927 - Johannes Riebandt. Rektor szkoły katolickiej.


Warter Müller. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Koncerty organowe (zamawianie) - Kuria Biskupia. Muzeum Diecezjalne, ul. Cystersów 15. Gdańsk-Oliwa Informator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Katholische Schule. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Katholische Schule. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Katholische Schule. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1937-1938 roku.   Zbiory Piotra Mazurka.


Senat der Freien Stadt Danzig. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Staatl Grund-besitzverwaltung. Książka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Deutsches Reich Abwicklungsstelle d ehem Staatl Grund-besitzverwaltung. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.