Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 18  ›

Obecnie w tym miejscu znajduje się mały parking umiejscowiony pomiędzy kościołem św. Jakuba a potokiem oliwskim (przedwojenne numery domów: 17 i 18).

W latach 1923-1926 w baraku stojącym w okolicy obecnego parkingu znajdowała się ochronka Macierzy Szkolnej. Kolejno od roku 1923 uczęszczało do niej 44, 42, 37 i w 1926 roku 37 dzieci. W roku 1928 otwarto nową ochronkę znajdującą się przy ulicy Czyżewskiego 12 (Ludolfiner Straße 12).Czasopismo "Świat", 15 grudnia 1923 r., str. 33:

Ochronka dla dzieci kaszubskich w Oliwie.

Z ofiarności pana B. Colonna-Walewskiego powstała w Oliwie ochronka dla dzieci kaszubskich. Uroczystość otwarcia tej nowej instytucji odbyła się pod kierownictwem pana Józefa Przybylskiego (1927 - Bahnhofstraße 2 /Poczty Gdańskiej/).


 Na pierwszym planie nr 17, za nim 18. Lata międzywojenne.
Album rodziny Landmann.


 Fragment ulicy Klosterstraße. Lata międzywojenne.
Album rodziny Landmann.


Mjr Stefan Landmann.
Album rodziny Landmann.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Prywatne. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.