Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 18  ›

Obecnie w tym miejscu znajduje się mały parking umiejscowiony pomiędzy kościołem św. Jakuba a potokiem oliwskim (przedwojenne numery domów: 17 i 18).

W latach 1923-1926 w baraku stojącym w okolicy obecnego parkingu znajdowała się ochronka Macierzy Szkolnej. Kolejno od roku 1923 uczęszczało do niej 44, 42, 37 i w 1926 roku 37 dzieci. W roku 1928 otwarto nową ochronkę znajdującą się przy ulicy Czyżewskiego 12 (Ludolfiner Straße 12).Czasopismo "Świat", 15 grudnia 1923 r., str. 33:

Ochronka dla dzieci kaszubskich w Oliwie.

Z ofiarności pana B. Colonna-Walewskiego powstała w Oliwie ochronka dla dzieci kaszubskich. Uroczystość otwarcia tej nowej instytucji odbyła się pod kierownictwem pana Józefa Przybylskiego (1927 - Bahnhofstraße 2 /Poczty Gdańskiej/).

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980, str. 99 (1924 r.):
Dzięki staraniom prezesa Przybylskiego i pracowitości Karakiewicza "Lutnia" nie załamała się jednak i kontynuowała próby odbywane dwa razy tygodniowo. Przeprowadzono je w nowej siedzibie czynnej już w tym czasie ochronki, która znajdowała się przy dzisiejszej ul. Cystersów, w miejscu obecnego parkingu nie opodal kościoła św. Jakuba.


Na pierwszym planie nr 17, za nim 18. Lata międzywojenne.
Album rodziny Landmann.Fragment ulicy Klosterstraße. Lata międzywojenne.
Album rodziny Landmann.Landmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ferd. Knoop. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Ferd. Knoop. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.Emma Marwitz (Bergstraß 4). Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Elisabeth Marwitz. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.Elisabeth Marwitz. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.

W 1909 roku letników przyjmowali: Jaenger (6 osób), Jux (10 osób), Krause (3 osoby), Meyer (1 osobę), Petrusch (3 osoby) i Zelewski (2 osoby).


Reklama dla letników z Olivaer Nachrichten z 29. 04. 1909 roku.
Zbiory www.Polona.pl.


Georg Meyer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Artur Warachowski (Wandorf). Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Stefan Landann:


Stefan Landmann. Klosterstraße 18 (Cystersów). Dokument pomiaru gruntu. Oliwia 17. 07. 1908 r.   Ze strony www.Allegro.pl.


Stephan Landmann. Książka telefoniczna gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Georg Meyer. Stephan Landmann. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Major Stefan Landmann (ur. 1870-12-12 Gdańsk - zm. 1952-01-01 Ulm).
Album rodziny Landmann.Elisabeth Marwitz. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.Elisabeth Marwitz. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Elisabeth Marwitz. Lucia Freytag. Książka adresowa z 1936-1937 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Elisabeth Marwitz. Lucia Freytag. Książka adresowa z 1937-1938 roku.   Zbiory Piotra Mazurka.


Elisabeth Marwitz. Lucia Freytag. Książka adresowa z 1939 r.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Elisabeth Marwitz. Lucia Freytag. Książka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Elisabeth Marwitz. Lucia Freytag. Książka adresowa z 1942 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.