Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 9  ›  Nazwiska  ›

Budynki nr 9, 9a, 9b, 10 i nr 10a zostały wyburzone na początku lat siedemdziesiątych w czasie budowy bloków przy ul. Karpackiej.


Drugi od lewej - budynek nr 9 wyburzony w czasie budowy bloków przy ul. Karpackiej w początku lat 70-tych XX wieku.
Fragment fot. lotniczej z lat 20 XX w.
Herder Institut, Gdask na fotografii lotniczej z okresu
międzywojennego, Wrocław 2010 r.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym.   Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące.Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.