Start  ›  Ulice  ›  Gospody  ›  Poggenkruger Weg 33  ›

W poniższym zestawieniu podkreślono jedynie zgodność kilku nazwisk pomiędzy poszczególnymi książkami adresowymi.
Zobacz: Zestawienie mieszkańców Poggenkrug (1916, 1926-28)

Glettkau Abbau (bez numeru). Książka adresowa z 1916 roku:
Rutowski Maurer   E
Herrmann Arbeiter
Bednarek Arbeiter
Hinz Gäetner
Kapitkowski Arbeiter
Kitowski Maurer
Riebandt Arbeiter

Abbau Glettkau (bez numeru). Książka adresowa z 1926 roku:
Hinz Eugen Gäetner   E
Blisniewsski A Kutscher

Abbau Glettkau (bez numeru). Książka adresowa z 1926 roku:
Kitowski Ernst Maurer   E
Kitowski A Kutscher

Poggenkrugweg (bez numeru). Książka adresowa z 1926 roku:
Brettschneider Ise-Maria E
Dirks Paul Arb
Grabinski Johann Arb
Grabinski Karl Invalide
Herrmann Max Arb
Katscher Paul Arb
KirschlikowskiJul Arb

Poggenkrugweg (bez numeru). Książka adresowa z 1926 roku:
Rutewski Anton Maurer   E
Schurowski Felix Arb
Schurowski Joh Arb
Schurowski Johs Arb
Schurowski Paul Arb

Poggenkrugweg (bez numeru). Książka adresowa z 1927 roku:
Rutewski Anton Maurer   E
GrabinskiJohann Arb
Grabinski Gustav Arb
Herrmann Max Arb
KirschlikowskiJul Arb
Schurowski Felix Arb
Schurowski Joh Arb
Schurowski Johs Arb
Schurowski Paul Arb

Poggenkrugweg (bez numeru). Książka adresowa z 1927 roku:
Hinz Eugen Gäetner   E
Blisniewsski A Kutscher

Poggenkrugweg 33. Książka adresowa z 1928 roku:
Rutkowski A Maurer   E
Abraham Friedrich Arb
Abraham Johann Arb
Albrecht Mathild Ww
Grabinski Johann Arb
Herrmann Max Arb
KirschlikowskiJul Arb
Schurowski Johann Arb
Sluzinski Hans ArbRutowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Eugen Hinz. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.Ernst Kitowski. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.Ise-Maria Brettschneider. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.Anton Rutewski. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.Anton Rutewski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Hinz. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.A. Rutkowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Rutkowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Rutkowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
A. Rutowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Ruowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Ruowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anton Rutowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Rutowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Selma Rutowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).Selma Rutowski (przebudowa). Książka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Selma Rutowski (przebudowa). Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.