Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 508  ›

Pommersche Straße 178.
Danziger Straße 55.


M. Kilrski, F. Mmuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957.Nieistniejące dziś budynki nr 506, 508 i 510 znajdowały sie pomiędzy ul. Kaprów a ul. Opata Rybińskiego. Na pierwszym planie ul. Kaprów i budynek nr 506 (Zakład Kowalski Pokolma), w głębi podobny za ulicą Obrońców Westerplatte i następny przed ulicą Opata Rybińskiego.


 Widok w kierunku Parku Oliwskiego. Początek XX wieku.
Internet.


Widok w kierunku Parku Oliwskiego.
.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.