Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 2 ›


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Gneisenaustraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Leo-Alexander Hawranke. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Anastazy Tejkowski (1.1.1857 - 16.4.1949 - cmentarz w Oliwie).
Maksymilian Tejkowski (1.1.1888 - 1.1. 1961 - cmentarz w Oliwie).

Gabriela Danielewicz, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str. 130:
Maksymilian Tejkowski... 1 września 1939 roku o godzinie 5-tej rano został w domu aresztowany wraz ze swym ojcem i przewieziony do Victoriaschule. Po kilku dniach pieszo popędzono ich do obozu w Nowym Porcie. Podczas marszu Maksymilian podtrzymywał pod rękę osiemdziesięciodwuletniego ojca. We wrześniu zostali umieszczeni w Stutthofie, następnie Maksymiliana przeniesionio do Sachsenhausen i do Mauthausen,gdzie przebywał do oswobodzenia obozu.

Polecamy:
Gabriela Danielewicz, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, Tejkowscy str. 91, 109, 129-136, 154, 157.

Zobacz:
Tejkowscy, ul. Leśna 3.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lawenz. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rohde. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Auguste Rohde. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Auguste Rohde. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Delbrückstraße 2):
Hampel, Otto, audytor (Revisor).
Laade, Karl, stolarz okrętowy (Schiffszimmermann).
Pretzell, Alfred, kupiec (Kim.).
Reichel, Georg, kupiec (Kuusmann).
Schmidtke, Bertha, pracownica biurowa (Bürohilfsarbeiterin).


Arczynski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


St. Arczynski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


St. Arke. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.