Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 1  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Liczmańskiego nr 1. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, R. Radej, J. Pisarewicz).


Otto Karpinski (książki aresowe z lat 1916-1942): Hausbesitzer (podnajemca mieszkań w domach do niego należących): Jahnstraße (Liczmańskiego) 1- 2, 5, 8 i 17 (16 w 1916 r.), Olivaer Rosengasse (Kwietna) nr 1, 33/35, Am Wächterberg (Podhalańska) nr 11 oraz Waldstraße (Leśna) nr 8.


Kamienica przy ul. Liczmańskieo 1, w któej mieszkał wraz z żoną (Edeltraund) Otto Karpinski. Widok od strony ul. Leśnej. Około 1910 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Liczmańskiego 1 i niezabudowany plac (nr 2).   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:

str 77:
Z następnych wydań książki adresowej usunięto wykaz polskich towarzystw, pozostawiając jedynie, w roczniku 1925, Polski Chór Kościelny z jego kierownictwem: Vorsitzender: Vikar Kamiński, Edm. 2. Vorsitzerder Frl. Lange, Stanisława. Dirigent: Pestka, Franz, Organist. Schriftführer: Betlejewska, Bronisława. Kassenwart: Guzinska, Helena. Notenwart: Fräul. Nadolska Anna und Fräul. Damps Martha. O pozostałych organizacjach nie ma najmniejszej wzmianki. Nie omieszkano natomiast zaprezentować około 45 niemieckich stowarzyszeń.

str 95:
Pracą "Lutni" w 1923 r. kierował zarząd, wybrany 9 lutego, składający się z następujących osób: Leon Droszyński - prezes, Bronisław Płuszkiewicz - zastępca, Stefania Lange - sekretarz, Bronisława Betlejewska - zastępca sekretarza,...

str 103:
W roku 1925 zawiesiła najprawdopodobniej swoją działalność tak żywotna poprzednio oliwska "Lutnia". Zamiast niej pojawił się w Oliwie "Polski Chór Kościelny". Przyczyną tej zmiany mógł być brak dyrygenta - bolączka wszystkich chórów polskich w Wolnym Mieście. W nowym, związanym z kościołem zespole powrócił do pałeczki dyrygenta skłócony z "Lutnią" F. Pestka. Prezesurę chóru objął ks. Edmund Kamiński, wspomagany przez zastępcę Stanisława Lange, sekretarza Bronisławę Betlejewską, skarbnika Helenę Guzińską i ławników Annę Nadolską i Martę Damps. Prócz uczestnictwa w polskich nabożeństwach chór ten zorganizował 13 listopada wieczornicę z występem zespołu muzycznego studentów polskich Politechniki Gdańskiej i wystawieniem "Dziewiczego wieczoru" G. Zapolskiej.


 Karpinski Otto. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Herbert Klinge. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.


Zobacz: Herbert Klinge, ul. Stary Rynek Oliwski nr 18
F. Rotzoll. List polecony z Gdańska do Wiedenia. Wysłano 05.11.1921 r.
Internet: www.Allegro.pl.
Grabaliński Stanisław. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Stanisława Grabliński. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Karpinski Otto. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Karpinski Otto. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.