Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 1  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Liczmańskiego nr 1. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, R. Radej, J. Pisarewicz).


Otto Karpinski (książki aresowe z lat 1916-1942): Hausbesitzer (podnajemca mieszkań w domach do niego należących): Jahnstraße (Liczmańskiego) 1-2, 5, 8 i 17 (16 w 1916 r.), Olivaer Rosengasse (Kwietna) nr 1, 33/35, Am Wächterberg (Podhalańska) nr 11 oraz Waldstraße (Leśna) nr 8.


Kamienica przy ul. Liczmańskieo 1. Widok (fragment) z wieży. Około 1903.
Zbiory Jerzego Abramowicza.Kamienica przy ul. Liczmańskieo 1, w któej mieszkał wraz z żoną (Edeltraund) Otto Karpinski. Widok od strony ul. Leśnej. Około 1910 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Liczmańskiego 1 i niezabudowany plac (nr 2).   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 1 przy ul. Liczmańskiego w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 1 przy ul. Liczmańskiego w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:

str 77:
Z następnych wydań książki adresowej usunięto wykaz polskich towarzystw, pozostawiając jedynie, w roczniku 1925, Polski Chór Kościelny z jego kierownictwem: Vorsitzender: Vikar Kamiński, Edm. 2. Vorsitzerder Frl. Lange, Stanisława. Dirigent: Pestka, Franz, Organist. Schriftführer: Betlejewska, Bronisława. Kassenwart: Guzinska, Helena. Notenwart: Fräul. Nadolska Anna und Fräul. Damps Martha. O pozostałych organizacjach nie ma najmniejszej wzmianki. Nie omieszkano natomiast zaprezentować około 45 niemieckich stowarzyszeń.

str 95:
Pracą "Lutni" w 1923 r. kierował zarząd, wybrany 9 lutego, składający się z następujących osób: Leon Droszyński - prezes, Bronisław Płuszkiewicz - zastępca, Stefania Lange - sekretarz, Bronisława Betlejewska - zastępca sekretarza,...

str 103:
W roku 1925 zawiesiła najprawdopodobniej swoją działalność tak żywotna poprzednio oliwska "Lutnia". Zamiast niej pojawił się w Oliwie "Polski Chór Kościelny". Przyczyną tej zmiany mógł być brak dyrygenta - bolączka wszystkich chórów polskich w Wolnym Mieście. W nowym, związanym z kościołem zespole powrócił do pałeczki dyrygenta skłócony z "Lutnią" F. Pestka. Prezesurę chóru objął ks. Edmund Kamiński, wspomagany przez zastępcę Stanisława Lange, sekretarza Bronisławę Betlejewską, skarbnika Helenę Guzińską i ławników Annę Nadolską i Martę Damps. Prócz uczestnictwa w polskich nabożeństwach chór ten zorganizował 13 listopada wieczornicę z występem zespołu muzycznego studentów polskich Politechniki Gdańskiej i wystawieniem "Dziewiczego wieczoru" G. Zapolskiej.Klinge. Książka telefoniczna gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Herbert Klinge. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Zobacz: Herbert Klinge, ul. Stary Rynek Oliwski nr 18
F. Rotzoll. List polecony z Gdańska do Wiedenia. Wysłano 05.11.1921 r.
Internet: www.Allegro.pl.
Steinau Berta z domu Rafalski. Bescheinigung über Eintragung eines Sterbefalles wydane 19. 12. 1927 r. (zaświadczenie dla celów pochówku).   Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Grabaliński Stanisław. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Stanisława Grabliński. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Jahnstraße 1):
Abraham, Alma, wdowa (Wwe.).
Bauer, Josefine, wdowa (Witwe).
Betlejemski, Bronislava, wdowa (Witwe).
Betlejemski, Johann, kantorzysta (Kontorist).
Betlejemski, Waclaw, aspirant.
Elsner, Johs., fryzjer (Friseur).
Franz, Harry, kupiec (Kaufmann).
Gehrmann, Berta, nauczyciel (Lehr.).
Gibba, Bruno, rentier.
Karpinski, Otto, właściciel domu (Hausbesiker).
Meyer, Karl, majster kolejowy w stanie spoczynku (Wagenmeister a. D.).
Riepert, Rosa, rentierka (Rentnerin).
Rozoll, Helene, wdowa (Witwe).
Wiegand, Gustav, urzędnik bankowy (Bankbeamter).


Otto Karpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


;Otto Karpinski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Karpinski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.