Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 18  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Stary Rynek Oliwski nr 18 (d. ul. I Armii Polskiej). Rok wykonania karty: 1984 (A. Kunicka, J. Radowska).

Jerzy Sawicki, Oliwa, lata czterdzieste, Gdańsk 2009, str. 4, 5:

Na imieniny Ojca (Wacław), w piątek 28 września 1945 wysłałem mu pocztówkę, którą nadałem w urzędzie pocztowym "GDAŃSK 5", mieszczącym się przy Starym Rynku Oliwskim 18. Znajdował się on w adoptowanym lokalu restauracji, bowiem budynek urzędu pocztowego (przy ul. Opata Rybińskiego 8) był spalony.

Warto przytoczyć moje spostrzeżenia z wiosny 1946. Za jakąś dystyngowaną panią stałem w kolejce do okienka nadawczego. Moja poprzedniczka nadawała niezalepiony list do Stanów Zjednoczonych a urzędniczka wyjęła tekst z koperty, przyglądnęła się mu a następnie włożyła do koperty. Teraz ją zakleiła i na skrzydełku odbiła swój datownik. Był to zwykły zabieg "cenzury pocztowej w obrocie z zagranicą".


M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku (mieszk. nad pocztą).
Zbiory Krzysztofa Gryndera.
Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Pieczątki z 1958, 1972, 1973 i 1992 roku.
Przekazał Tomasz Leżyński.


Poczyowe Numery Adresowe wprowadzono od 1 stycznia 1973 na mocy rozporządzenia (nr 89) Ministra Łączności Edwarda Kowalczyka z 17 listopada 1972 roku.


Gdańsk-Oliwa Inormator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


W grudniu 1991 roku nastąpił podział przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska, Telegraf i Telefon na część pocztową, która od 1 stycznia 1992 roku funkcjonowała jako Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" i część telekomunikacyjną pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A.
W dniu 1 września 2009 roku przekształcono Pocztę Polską w spółkę akcyjną Poczta Polska S.A.


 Zobacz również:
 Poczta przy Starym Rynku Oliwskim 
 Kronika Budynek nr 18 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek poczty ubrany w zieleń i flagi narodowe w dniu 1-go Święta po odzyskaniu niepodległości.
Kronika UP Gdańsk 5.


Po lewej budynek nr 18 (na wprost 6). Około 1925 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Lenius (Polanki 16). Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Gemeindesparkasse Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wcześniej Herbert Klinge mieszkał przy ul. Liczmańskiego nr 1.

Herbert Klinge. Książka telefoniczna Oliwy z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ed. Springer. Reklama. Olivaer Nachrichten z 18. 12. 1913 r.
Ze strony www.Polona.pl.Emaliowana tablica oliwskiej kasy z przed 1918 roku.
Internet: www.eBay.de.Sparkasse der Gemeinde Oliva - sejf - S. J. Arnheim Berlin. 1920 rok.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Sparkasse der Gemeinde Oliva. Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Sparkasse der Gemeinde Oliva - sejf - S. J. Arnheim Berlin. 1925 rok.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Gazeta Gdańska z 26 poździernika 1936 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Sparkasse der Stadt Danzig. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Sparkasse der Stadt Danzig. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Okładki książeczek oszczędnościowych. 1937-1945 rok.
Zbiory Mirosława Piskorskiego. Kreisausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danz. Höhe. Książka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danz. Höhe. Książka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka. Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Kreis-Ausschuß Danz. Land. Książka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Danziger Vorposten. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Kreis-Ausschuß Danziger Land. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.