Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 18  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Stary Rynek Oliwski nr 18 (d. ul. I Armii Polskiej). Rok wykonania karty: 1984 (A. Kunicka, J. Radowska).

Jerzy Sawicki, Oliwa, lata czterdzieste, Gdańsk 2009, str. 4, 5:

Na imieniny Ojca (Wacław), w piątek 28 września 1945 wysłałem mu pocztówkę, którą nadałem w urzędzie pocztowym "GDAŃSK 5", mieszczącym się przy Starym Rynku Oliwskim 18. Znajdował się on w adoptowanym lokalu restauracji, bowiem budynek urzędu pocztowego (przy ul. Opata Rybińskiego 8) był spalony.

Warto przytoczyć moje spostrzeżenia z wiosny 1946. Za jakąś dystyngowaną panią stałem w kolejce do okienka nadawczego. Moja poprzedniczka nadawała niezalepiony list do Stanów Zjednoczonych a urzędniczka wyjęła tekst z koperty, przyglądnęła się mu a następnie włożyła do koperty. Teraz ją zakleiła i na skrzydełku odbiła swój datownik. Był to zwykły zabieg "cenzury pocztowej w obrocie z zagranicą".


M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku (mieszk. nad pocztą).
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Urząd Pocztowy, Gdańsk-Oliwa. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Pieczątki z 1958, 1972, 1973 i 1992 roku.
Przekazał Tomasz Leżyński.


Poczyowe Numery Adresowe wprowadzono od 1 stycznia 1973 na mocy rozporządzenia (nr 89) Ministra Łączności Edwarda Kowalczyka z 17 listopada 1972 roku.


Gdańsk-Oliwa Inormator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


W grudniu 1991 roku nastąpił podział przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska, Telegraf i Telefon na część pocztową, która od 1 stycznia 1992 roku funkcjonowała jako Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" i część telekomunikacyjną pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A.
W dniu 1 września 2009 roku przekształcono Pocztę Polską w spółkę akcyjną Poczta Polska S.A.


 Zobacz również:
 Poczta przy Starym Rynku Oliwskim 
 Kronika Budynek nr 18 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.
Budynek poczty ubrany w zieleń i flagi narodowe w dniu 1-go Święta po odzyskaniu niepodległości.
Kronika UP Gdańsk 5.


Po lewej budynek nr 18 (na wprost 6). Około 1925 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Czerlinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lenius (Polanki 16). Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Lenius (Polanki 16). Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Am Markt 18):

Heimann, Julius, kupiec (Kaufmann).
Klinge, Herbert, dr. lekarz (Dr. prakt. Arzt).
Prohl, Hermann, rentier (Rentner).
Rinkowski, Wladislaus, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle).
Voigt, Ferdinand, kupiec (Kim.).
Voigt, Helene, właścicelka firmy (Geschäftsinhaberin).
Wolff, Alfred, kupiec (Kfm.).


Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeindesparkasse Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.

W Oliwarer Nachrichten wydawanych od września do października 1913 roku Holtz reklamował wynajm mieszkań przy ul. Am Markt 18.

W 1913 roku letników przyjmował (Am Markt 18): Klinge (1 osobę).


Ed. Springer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ed. Springer. Reklama. Olivaer Nachrichten z 18. 12. 1913 r.
Ze strony www.Polona.pl.


Wcześniej Herbert Klinge mieszkał przy ul. Liczmańskiego nr 1.

Herbert Klinge. Książka telefoniczna Oliwy z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Emaliowana tablica oliwskiej kasy z przed 1918 roku.
Internet: www.eBay.de.Sparkasse der Gemeinde Oliva - sejf - S. J. Arnheim Berlin. 1920 rok.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Sparkasse der Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Sparkasse der Gemeinde Oliva. Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Sparkasse der Gemeinde Oliva - sejf - S. J. Arnheim Berlin. 1925 rok.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Gazeta Gdańska z 26 poździernika 1936 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Sparkasse der Stadt Danzig. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Sparkasse der Stadt Danzig. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Okładki książeczek oszczędnościowych. 1937-1945 rok.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Danziger Vorposten. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreisausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis Danziger Höhe. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danz. Höhe. Książka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kreis-Ausschuß Danz. Höhe. Książka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka. Kreis-Ausschuß Danziger Höhe. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Kreis-Ausschuß Danz. Land. Książka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Kreis-Ausschuß Danziger Land. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.