Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›Köllner Chaussee -› Köllnerstraße -› Am Markt -› Armii Polskiej -› Stary Rynek Oliwski.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonken Straße - Polanki -›
1 - 6
‹- Waldstraße - Leœna -›
7 - 11
‹- Olivaer Rosengasse - Kwietna -›
12 - 21
‹- Pelonken Straße - Polanki -›
Zobacz:
Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, Gdañsk lipiec 2019. Ul. Stary Rynek Oliwski, str. 43-48.

 Dom Bramny opactwa - Oliwa - Franciszek Mamuszka 
 Stary Rynek Oliwski - Oliwa - Adam Kromer 


 Stary Rynek Oliwski. Koniec XIX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ul. Stary Rynek Oliwski. Pierwsza dekada XX wieku.
Zbiory Jerzego Abramowicza.
 KCS - Köllner Chaussee / Köllnerstraße.

 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 1 /KCS 25/)
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 2 /KCS 26/)
 Hotel Dwór Oliwski    (nr 3 /KCS 27/)
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 4 /KCS 28/)
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 5 /KCS 29/)
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 6)
 Fot. Inf. Rekl. Karczma   (nr 7 /KCS 30-31/) - Taberna ante Monasterium
 Dom Polski   (nr 8 /KCS 32/)
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy  (nr 9 /KCS 33/)
 Fot. Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 10 /KCS 34/)
 Fot. Tel. Prawid³a. Spis adresowy   (nr 11 /KCS 35/)
 NSDAP   (nr 12 /KCS 36/)
 Fot. Inf. Spis adresowy   (nr 13 /KCS 56/)
 Cafe Garten, Bank   (nr 14 /KCS 57/)
 Dom Bramny - Zarazy   (nr 15 /KCS 58 ‹ 39/)
 Fot. Tel. Inf. Spis adresowy   (nr 16)
 Rynek   (nr 17)
 Kasa Oszcz. gminy Oliwa, NSDAP, Poczta   (nr 18)
 Fot. Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 19)
 Drogeria Zamkowa (Pa³acowa)   (nr 20)
 NSDAP   (nr 21)

 Google Maps 


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Chwilê przed wyjazdem z Oliwy papie¿a Jana Paw³a II do Gdyni. 11. czerwca 1987 r.   ©   Fot. Krzysztof Jakubowski.

Pocz¹tek strony.