Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 10  ›

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959: Nr 10 - budynek z 2 oł. XIX w., w fasadzie widozne gotyckie cegły porozbiórkowe.Fragment fot. z 11.06.1987 r. Wyjazd papieża Jana Pawła II do Gdyni.
W głębi od lewej budynek nr 9, 10 i 12.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski. Fragment ulicy Stary Rynek Oliwski widziany od ul. Spacerowej.
Od lewej numery 7, 8, 9 i nr 10. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Stary Rynek Oliwski. Widok w stronę ul. Spacerowej.
Od lewej numery 10, 11 i nr 12. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Wyjazd papieża Jana Pawła II do Gdyni. Fot. z 11.06.1987 r.
W głębi od lewej budynek nr 8, 9, 10 i 12.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Początek XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowicza.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Widok z Pachołka na Stary Rynek Oliwski.
Zima w dniu 06.03.1948 roku.
Fotografia ze zbiorów Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.