Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 10  ›

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959: Nr 10 - budynek z 2 oł. XIX w., w fasadzie widozne gotyckie cegły porozbiórkowe.
Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Początek XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowicza.


Widok z góry Pachołek na ul. Armii Polskiej (obecnie ul. Stary Rynek Oliwski). Zima w dniu 06.03.1948 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Wyjazd papieża Jana Pawła II do Gdyni. Fot. z 11.06.1987 r.
W głębi od lewej budynek nr 8, 9, 10 i 12.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Fragment fot. z 11.06.1987 r. Wyjazd papieża Jana Pawła II do Gdyni.
W głębi od lewej budynek nr 9, 10 i 12.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Budynki nr 6-13 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie. Widok po 2000 roku.   Ze strony www.Facebook.com - Robert Garnowski.


Widok z Pachołka. Fragment fotografii z 1881 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (KC).


 Fragment ulicy Am Markt (Stary Rynek Oliwski) widziany od ul. Spacerowej. Od lewej numery 7, 8, 9 i nr 10. Początek XX w.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Am Markt (Stary Rynek Oliwski). Widok w stronę ul. Space-rowej. Od lewej numery 10, 11 i nr 12. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 24):
Fast, Eduard, Kaufmann.
Wulf, Johanna, Geschäftsfräulein.


E. Fast. Köllner Chaussee 34. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Reklama browaru z Sopotu umieszczona w Olivaer Nachrichten z 15. 08. 1909 r. (nr 65), na której na samym dole podano, w jakich oliwskich sklepach można było kupić piwo z tegoż browaru.


A. Budina. Reklama. Olivaer Nachrichten. Początek XX w.
Facebook: Gedanarium.A. Budina. Reklama. Olivaer Nachrichten. Początek XX w.
Facebook: Gedanarium.Aug. Budina. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eduard Fast. Reklama-cennik. Olivaer Nachrichten z 18. 12. 1913 r.
Ze strony www.Polona.pl.


J. Lisiński. Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Jerzy Cybich. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Golski i Brzeski. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Eduard Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Am Markt 10-11):
Engelberg, Fritz, cukiernik (Konditor).
Fast, Elsab., wdowa (Witwe).
Fast, Georg, kupiec (Kaufmann).
Kähler, Johanna, wdowa (Witwe).
Klawon, Johann, emeryt (Rentertempfängerin).
Koßnik, Andreas, główny nauczyciel w stanie spoczynku (Hauptlehrer a. D.).
Rogalski, Friedrich, restaurator (Restaurateur).
Schremmer, Erich, Justizobersekr..
Strauß, Bertha, diakon.
Thiel, Wilhelm, kupiec (Kfm.).


Hellwig. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Hellwig. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Danzig-Olivaer Likörfabrik. Książka adresowa z 1934 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Franz Hellwig. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Marta Blada. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danzig-Olivaer Likörfabrik. Reinhold Scheel. Książka telefo-niczna z 1937 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Marta Blada. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Marta Blada. Reinhold Scheel. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Reinhold Scheel. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Reinhold Scheel. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.